Zestawienie terminów akredytacji dla poszczególnych kierunków studiów


Kierunek
Ostatnia
przeprowadzona
akredytacja
Ocena
Polskiej Komisji
Akredytacyjnej
Administracja2022 r.pozytywna
Automatyka i robotyka2022 r.pozytywna
Chemia2019 r.pozytywna
Ekonomia2021 r.pozytywna
Elektrotechnika2020 r.pozytywna
Elektronika i telekomunikacja2016 r.pozytywna
Filologia2021 r.pozytywna
Filologia polska2021 r.pozytywna
Fizjoterapia2017 r.pozytywna
Informatyka2022 r.pozytywna
Inżynieria materiałowa2016 r.pozytywna
Matematyka2019 r.pozytywna
Ochrona środowiska2021 r.pozytywna
Pielęgniarstwo2019 r.pozytywna
Wychowanie fizyczne2021 r.pozytywna

Raporty

PKA

Wróć do góry