Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na lata 2020 – 2025 została przyjęta Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Strategii PWSZ w Tarnowie na lata 2020-2025.

Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Strategii PWSZ w Tarnowie na lata 2020-2025

Wróć do góry