Projekt ma charakter pilotażowy, realizowany pozakonkursowo w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest przetestowanie sześciomiesięcznego modelu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych.


Wszystkie aktualne informacje dotyczące realizacji projektu znajdziecie na stronie uczelnianego Biura Karier: http://bkip.pwsztar.edu.pl/wiadomosci/ppz   


UWAGA !!!  WAŻNE !

Zmiany do „Zasad zwrotu kosztów w ramach Programu PZ”

 1. Zmiana pierwsza dotyczy punktu 3 e (zwrot kosztów za dojazdy do miejsca odbywania praktyki); po uzgodnieniach z MNiSW kwalifikowalny będzie zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania praktyki  w przypadku, kiedy realizacja praktyki odbywa się w miejscu stałego zamieszkania ( na tych samych zasadach co wcześniej ustalono  w Zasadach zwrotu kosztów); np. w obrębie Tarnowa zwrot za bilety MPK;
 2. Zmiana druga dotyczy punktu 6 (Do każdego złożonego Wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć oryginały dokumentów poświadczających ich faktyczne poniesienie (faktury, rachunki, paragony, bilety). Dokumenty powinny być połączone z Wnioskiem w sposób trwały (zszyte)).  Wszystkie dowody faktycznego poniesienia kosztu tj. rachunki, faktury, itp. powinny być wystawione na imię i nazwisko Studenta-Praktykanta, a nie jak wcześniej informowaliśmy  – na uczelnię.
 3. Uszczegółowienie punktu  3f – zwrot kosztów za zakwaterowanie będzie możliwy po przedstawieniu dowodów poniesienia tychże  kosztów; w przypadku wynajmu mieszkania czy też pokoju należy  przedstawić umowę  najmu.

Firmy zakwalifikowane do projektu

Poniżej prezentujemy listę firm, które wezmą udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, I nabór. O miejscu swojej praktyki decydował Student w porozumieniu z Opiekunem praktyk z ramienia uczelni oraz w konsultacji  z wybraną firmą oferującą miejsce na praktykę.

1. Altconnect Sp. z o.o.

2. Beker Farby Przemysłowe Sp. z o.o.

3. elPLC Sp. z o.o.

4. Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.

5. Grupa Azoty S.A.

6. Grupa My Network Polska Sp. z o.o.

7. INSPE-PROJEKT Sp. z o.o.

8. ITC Bernard Łabno

9. MGGP S.A.

10. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Dziękujemy wszystkim firmom,  za wzięcie udziału w rekrutacji do projektu.  

Pragniemy poinformować, iż nasza uczelnia złożyła kolejną ofertę do II naboru programu praktyk zawodowych. W przypadku zatwierdzenia naszej oferty  przez MNiSW będziemy uruchamiać drugą rekrutację o szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

———————————————————————————————————–

Zakończenie naboru

28  kwietnia 2017 r. zakończył się nabór Podmiotów/Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach pilotażowego  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, I nabór.

Poniżej znajduje  się lista firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z oferowaną liczbą miejsc na praktykę i ze wskazaniem studentów z określonych kierunków kształcenia.  

 1. Altconnect Sp. o.o. (informatyka – 4 osoby)
 2. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. (inżynieria materiałowa – 3 os., elektrotechnika – 1 os.)
 3. CenterMed Sp. z o.o. (elektronika i telekomunikacja – 2 os., informatyka – 2 os.)
 4. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. (informatyka – 4 os.)
 5. elPLC Sp. z o.o. (Programista PLC – 2 os., Programista PC – 2 os., Elektryk – Automatyk 2 os., Konstruktor CAD – 2 os.)
 6. Gate-SoftWare Sp. z o.o. (informatyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja – 6 os.)
 7. Getso.pl Sp. z o.o. (informatyka – 1 os.)
 8. GO ERP Sp. z o.o. (informatyka – 2 os.)
 9. Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o. (elektrotechnika – 3 os.)
 10. Grupa Azoty S.A. (inżynieria materiałowa – 5 os.)
 11. Grupa My Network Polska Sp. z o.o. (informatyka – 3 os.)
 12. INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. (elektronika i telekomunikacja, informatyka – 1 os.)
 13. ITC Bernard Łabno (informatyka – 8 os.)
 14. Kamsoft S.A. (informatyka – 3 os.)
 15. MGGP S.A. (informatyka – 2 os.)
 16. NoGravity Sp. z o.o. (informatyka – 2 os.)
 17. Stowarzyszenie Medycyna Polska (elektronika i telekomunikacja – 2 os., informatyka – 2 os.)
 18. WEBimpuls Sp. z o.o. (informatyka – 2 os.)
 19. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (elektronika i telekomunikacja 2 os., informatyka – 2 os., inżynieria materiałowa – 1 os.)

15 maja 2017 zostanie ogłoszona lista firm, w których studenci odbędą praktyki w ramach niniejszego projektu. O miejscu praktyki ostatecznie zdecyduje Student w porozumieniu z Opiekunem praktyki z ramienia uczelni oraz firmą oferującą miejsce na praktykę. Każda propozycja firmy zostanie dokładnie przeanalizowana w kontekście jak najlepszego „dopasowania” kandydata na praktykę i jego możliwości do propozycji  firmy.


NABÓR Podmiotów/Pracodawców  PRZYJMUJĄCYCH na praktyki zawodowe

W dniach 30 marca 2017 – 28 kwietnia 2017 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów z Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach Programu praktyk zawodowych realizowanego w  ww. projekcie pilotażowym.

TUTAJ można znaleźć Ogłoszenie o naborze. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru (tutaj) oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego (tutaj).

ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.

———————————————————————————————————–

Trwa rekrutacja na Uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych.

Wszystkich nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych zainteresowanych udziałem w ww. pilotażowym projekcie  – zapraszamy do zapoznania się z OGŁOSZENIEM (tutaj), Regulaminem (tutaj) i do złożenia Formularza zgłoszeniowego (tutaj).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 30 marca 2017 do 28 kwietnia 2017.

———————————————————————————————————–

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

I etap REKRUTACJI studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych zakończony.

Terminy rozmów dla poszczególnych kierunków :

31 marca 2017 , godz. 9.00 – 11.30 dla studentów Inżynierii Materiałowej

03 kwietnia 2017, godz. 8.30 – 14.00 dla studentów Informatyki

03 kwietnia 2017, godz. 14.30 – 16.30 dla studentów Elektrotechniki

04 kwietnia 2017, godz.8.30 – 10.30 dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji

O szczegółach poinformujemy mailowo i telefonicznie bezpośrednio zainteresowanych.

Rozmowy zostaną przeprowadzone w budynku C, pok. 300 b

ZAPRASZAMY !

———————————————————————————————————–

UWAGA !!!

Rekrutacja studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych jest przedłużona do 29 marca 2017 (włącznie).

———————————————————————————————————–

REKRURACJA studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych (od 15 do 24 marca 2017) dla studentów Instytutu Politechnicznego

Regulamin rekrutacji: tutaj

Kwestionariusz dla studenta; ZGŁOSZENIE: tutaj

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Biura Karier (BKPiW): tutaj

———————————————————————————————————–

Termin realizacji: luty 2017 – czerwiec  2018

Budżet całkowity projektu dla PWSZ w Tarnowie: 493 611,00 PLN

Projekt koordynowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W naszej uczelni pilotaż realizowany będzie w Instytucie Politechnicznym, a koordynowany przez uczelniane Biuro Karier, Projektów i Współpracy.

Wróć do góry