Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie na podstawie umowy nr 2022/0140/1895/BP/DIS/IE z dnia 27.05.2022 r. realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: Remont instalacji klimatyzacji areny sportowej ANS”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia Przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie realizacji inwestycji sportowych.

Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2 500 000 zł

Dofinansowanie wynosi 2 250 000 zł

Termin zakończenia zadania: 31.12.2024

W ramach realizowanego zadania przewiduje się wymianę istniejących aparatów grzewczo wentylacyjnych na nowe z funkcją chłodzenia, wraz z wymianą istniejącej centrali wentylacyjnej, rozbudową i dostosowanie układu kanałów. W ramach inwestycji niezbędne będą do wykonania niżej wymienione prace:

a. dokumentacja projektowa:

1. wykonanie obliczeń konstrukcyjnych (przeliczenie konstrukcji dachu pod nowe obciążenia) dla nowych aparatów grzewczo wentylacyjnych z funkcją chłodzenia.

2. wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej dostarczającej większą ilość energii dla nowego układu klimatyzacji (zwiększenie mocy elektrycznej) – zasilanie z rozdzielni głównej RG do rozdzielnicy usytuowanej na dachu budynku E, wraz z projektem instalacji AKPiA.

3. wykonanie projektu nowej instalacji BMS z powiązaniem do istniejącego BMS-a (rozbudowa instalacji BMS) do sterowania instalacją klimatyzacji.

4. wykonanie projektu uszczelnień przejść przez dach budynku dla nowych kanałów instalacyjnych, wraz z uwzględnieniem wsporników, konstrukcji wsporczych, oraz ram konstrukcyjnych dla centrali wentylacyjnych i kanałów instalacji.

5. wykonanie bilansu chłodu dla nowej instalacji klimatyzacji.

6. wykonanie projektu instalacji chłodniczej (woda lodowa lub freon).

7. wykonanie projektu uwzględniającego nowe rozprowadzenia kanałów wentylacji z nowej centrali wentylacyjnej (obecna centrala jest za mała, aby wykorzystać ja dla chłodzenia).

8. wykonanie projektu instalacji odprowadzenia skroplin.

9. wykonanie dokumentacji formalno – prawnej.

b. roboty budowlane i instalacyjne:

1. wykonanie nowej instalacji elektrycznej dostarczającej większą ilość energii dla nowego układu klimatyzacji (zwiększenie mocy elektrycznej) – zasilanie z rozdzielni głównej RG do rozdzielnicy usytuowanej na dachu budynku E, wraz z instalacją AKPiA, oraz wykonanie nowej instalacji BMS z powiązaniem do istniejącego BMS-a (rozbudowa instalacji BMS) do sterowania instalacją klimatyzacji.

2. wykonanie uszczelnień przejść przez dach budynku dla nowych kanałów instalacyjnych, wraz z uwzględnieniem wsporników i konstrukcji dla centrali wentylacyjne i kanałów instalacji.

3. wykonanie instalacji chłodniczej (woda lodowa lub freon).

4. dostawa i montaż elementów nowej instalacji klimatyzacji (centrale, agregaty, kanały itp.).

5. wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

6. rozruchy technologiczne i regulacja instalacji wraz ze szkoleniem personelu.

Wróć do góry