W roku 2017 PWSZ w Tarnowie została partnerem w międzynarodowym projekcie Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne o nazwie HEALINT: Supporting Internationalisation of Traineeships in the Healthcare Sektor. Projekt zakłada stworzenie międzynarodowego systemu kontroli jakości dla placówek medycznych i instytucji opieki zdrowotnej, które będą spełniać uzgodnione przez partnerów (szkoły wyższe i szpitale z 5 krajów europejskich) krajowe i międzynarodowe wymagania i priorytety w odniesieniu do realizacji praktyk zawodowych poprzez mobilność międzynarodową.

Projekt zakłada stworzenie:

– formularza oceny jakości i audytu instytucji oraz warunków dla praktykantów,

– plan audytu i monitorowania miejsc docelowych praktyk oraz schematu dodawania nowych miejsc dla praktykantów w środowisku uczenia się,

– wzorca szkolenia i wspierania audytorów w osiąganiu wysokich standardów audytu,

– zestawu narzędzi do oceny końcowej jakości miejsca docelowego praktyk.

Kwota: 34 352,00 EUR

Termin realizacji: 01-09-2017 do 31-08-2020

Koordynatorem działań w projekcie z ramienia PWSZ jest: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

Wróć do góry