Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie na podstawie umowy dotacyjnej nr 2216  realizuje zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków budżetu państwa  pod nazwą: Budowa obiektu dydaktyczno – konferencyjnego”.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 31 640 000 zł

Dofinansowanie inwestycji wynosi 18 000 000 zł

Planowana inwestycja dotyczy budowy trzykondygnacyjnego obiektu dydaktyczno-konferencyjnego zlokalizowanego na terenie kampusu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Obiekt o powierzchni zabudowy 1580 m2  i powierzchni użytkowej 3732,96 m2 netto posiadać będzie prostą i zwartą bryłę oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne ograniczające koszty jego eksploatacji. W obiekcie przewidziano dużą aulę wraz z salą konferencyjną i zapleczem socjalnym, sale wykładowe, seminaryjne, laboratoryjne, pracownie oraz klub studencki. Budynek w znacznej części dedykowany jest studentom Wydziału Politechnicznego oraz  Wydziału Sztuki.  Z uwagi jednak na ogólnodostępną aulę, sale wykładowe i seminaryjne oraz klub studencki z budynku korzystać będzie cała społeczność akademicka ANS w Tarnowie

Wróć do góry