Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie ( wcześniejsza nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) na podstawie umowy nr 2022/0180/12115/SubA/DIS/SP/21 z dnia  07.04.2022 r. realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: Remont i modernizacja hali sportowej i krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021.

Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 1 369 438 zł

Dofinansowanie wynosi 684 700 zł

Termin zakończenia zadania: 31.01.2023

W ramach remontu planowana jest:

  • naprawa rusztu drewnianego podłogi w hali sportowej wraz z ułożeniem nowej wykładziny
  • naprawa dachu nad halą sportową i pływalnią
  • modernizacja ściany wspinaczkowej  wraz z rozbudową zaplecza treningowego w postaci ścian boulderowych i zakupem dwóch urządzeń do automatycznej asekuracji zawodników uprawiających wspinaczkę na czas
  • odnowienie powłoki żywicznej na panelach ściany
  • modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej
Wróć do góry