Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 2. Oś Priorytetowa –  Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.3. E-usługi w edukacji.

Koordynacją całości zajmuje się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Katedra Informatyki).

W ramach tego komponentu MChE podmioty uczestniczące w projekcie zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć w ramach MChE w sposób zdalny.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zostanie uruchomiona pracownia do zdalnego nauczania  wraz z zestawem mobilnym. Sala przewidziana do wyposażenia to 312 C.

Koszt  całkowity (wnioskowany): 1  614  444,00 PLN (w tym wartość dotacji UE: 1 334 500,00 PLN; wartość dotacji BP:78 500,00 PLN; wkład własny k + nk : 201 444,00 PLN); umowa partnerska pomiędzy PWSZ w Tarnowie a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie z dnia 07.07.2016. – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)

Koordynacja merytoryczna: Zastępca Dyrektora IP  PWSZ w Tarnowie

Koordynacja ogólna: Biuro Karier, Projektów i Współpracy

Wróć do góry