Projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych

Numer umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki: DNK/SP/549402/2022

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 34 705 zł

Całkowita wartość projektu: 40 605 zł

Okres realizacji projektu: 2 listopada 2022 r. – 31 marca 2024 r.

Odpowiedzialny za realizację projektu: Wydział Ochrony Zdrowia

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pasek, prof. Uczelni (Katedra Pielęgniarstwa)

Przedmiot i cel projektu:

Celem konferencji „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej” jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnej kliniki, leczenia choroby nowotworowej, możliwości rokowania w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale przede wszystkim ukazanie procesu chorowania i zdrowienia jako drogi, która choć często trudna medycznie, dzięki holistycznemu podejściu do procesu leczenia i zaangażowaniu nie tylko specjalistów z różnych obszarów, ale też samego pacjenta i jego bliskich, może okazać się łatwiejsza do przebycia. Organizowana konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę objęcia pacjenta onkologicznego i jego rodziny opieką psychologiczną od momentu postawienia diagnozy, potrzebę wyposażenia studentów kierunków medycznych i paramedycznych w umiejętność komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, zdolność rozpoznawania potrzeb pacjenta i dostosowania sposobów informowania o chorobie i sposobach leczenia do stanu psychofizycznym pacjenta raz motywowania do współpracy. Podjęte zostaną również tematy związane z terapią zajęciową i rehabilitacją onkologiczną.

Adresatami projektu są medycy oddziałów onkologicznych i nieonkologicznych: pielęgniarki, lekarze, psychologowie, rehabilitanci, dietetycy, pracownicy socjalni, ale także pacjenci, ozdrowieńcy, opiekunowie nieformalni.

Wróć do góry