Projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Numer umowy z MEiN: SKN/SP/536270/2022

Przyznane dofinansowanie: 69 570 zł

Okres realizacji projektu: 2 maja 2022 – 1 listopada 2023

Odpowiedzialny za realizację projektu: Koło Naukowe Elektroników „Amper” (https://www.facebook.com/SKNEAmper/)

Kierownik projektu: mgr inż. Maciej Witek

Przedmiot i cel projektu:

W obecnych czasach jesteśmy świadkami coraz bardziej dynamicznego rozwoju badań przestrzeni kosmicznej. Polska jako kraj Unii Europejskiej nie może być jedynie biernym obserwatorem trwającego “kosmicznego” wyścigu, ale powinna włączyć się w nurt badań bliższego i dalszego kosmosu oraz rozwijać własny sektor przemysłu kosmicznego.

Ważnym ogniwem w łańcuchu instytucji badających kosmos są uczelnie, zarówno te z dużym dorobkiem, jak również te, które dopiero stawiają w tej materii pierwsze kroki. Do tych drugich należy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (PWSZ w Tarnowie), w której od niedawna są podejmowane próby zmierzające do eksploracji pogranicza kosmosu, którym jest stratosfera. Do badań stratosfery często używa się radiosond umieszczanych w gondolach balonów stratosferycznych. Balony te wypełnione wodorem mogą przenieść ładunek na wysokość do 40 km. Najczęściej ładunek stanowią przyrządy do pomiarów meteorologicznych otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie, prędkość wiatru, poziom promieniowania jonizującego. W celu odczytania wspomnianych parametrów konieczne jest przesłanie pomierzonych wartości parametrów drogą radiową do stacji naziemnej. Budowa takiej stacji naziemnej wchodzącej w skład systemu naziemnej kontroli radiosond stratosferycznych jest też głównym celem projektu.

Najważniejszym elementem systemu będzie sterowana antena kierunkowa umieszczona na dachu budynku E PWSZ w Tarnowie. System będzie miał możliwość śledzenia radiosond stratosferycznych znajdujących się w promieniu około 400 km. System będzie również używany do śledzenia statków powietrznych (balonów, UAV) oraz kosmicznych (ISS, satelity meteorologiczne, satelity badawcze i eksperymentalne). W ramach projektu zostaną przeprowadzone misje stratosferyczne polegające na wysłaniu co najmniej 3 radiosond stratosferycznych z przyrządami do pomiarów parametrów środowiskowych stratosfery. Przewiduje się wykonanie zdjęć ziemi i przestrzeni okołoziemskiej w trakcie jednej z misji. Misje stratosferyczne będą startowały z terenu Obserwatorium Astronomicznego im. Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim.

Wróć do góry