Informacje Biura Projektów  PWSZ w Tarnowie

Wiadomości projektowe – Maj 2021

Wiadomości projektowe – Luty 2021

Wiadomości projektowe – Listopad 2020


Uwaga zmiana przepisów w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0.


Projekty w trakcie realizacji

 1. Małopolska Chmura Edukacyjna; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 2. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
 3. Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)
 4. P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
 5. P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie
 6. Remont i modernizacja hali sportowej i krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
 7. Remont instalacji klimatyzacji areny sportowej ANS
 8. Budowa obiektu dydaktyczno – konferencyjnego
 9. Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w Akademii Tarnowskiej
 10. System kontroli naziemnej radiosond stratosferycznych
 11. „Krzyż – praznak” – publikacja monografii naukowej
 12. Publikacja monografii „Historia poczty w Tarnowie do 1945 roku. Instytucja – ludzie – akcesoria”
 13. Człowiek w zdrowiu i chorobie – profilaktyka i postępowanie w chorobach cywilizacyjnych
 14. I Międzynarodowa Konferencja Onkologiczna „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”
 15. Opracowanie systemu bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych dużej mocy

Program ERASMUS +


Strony www i informacje o zrealizowanych projektach:

Wróć do góry