Informacje Biura Projektów  PWSZ w Tarnowie

Wiadomości projektowe – Maj 2021

Wiadomości projektowe – Luty 2021

Wiadomości projektowe – Listopad 2020


Uwaga zmiana przepisów w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0.


Projekty w trakcie realizacji

  1. Małopolska Chmura Edukacyjna; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
  2. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
  3. Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)
  4. P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
  5. P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie
  6. Remont i modernizacja hali sportowej i krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
  7. Remont instalacji klimatyzacji areny sportowej ANS
  8. Budowa obiektu dydaktyczno – konferencyjnego
  9. Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w Akademii Tarnowskiej

Program ERASMUS +


Strony www i informacje o zrealizowanych projektach:

Wróć do góry