Projekt został zakończony dnia 30 czerwca 2017 r.

Projekt realizowany był w ramach konkursu z 02 września 2016, w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (M.P. z 2016 r. poz. 871).

Celem projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” jest popularyzacja wiedzy i rozbudzenie aktywności poznawczej u dzieci poprzez zabawę. W aktywny, badawczy sposób dzieci poznają naukę i otaczający świat. Realizacja zadania ma na celu dodatkowo wspierać rodzinę w procesie wychowywania i nauczania, stwarzając dzieciom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju, nauczyć młodego człowieka uczenia się, a zwłaszcza polubienia uczenia się i pozwolić mu stać się kreatorem własnej drogi rozwoju.

Projektem objętych zostało 90 dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, które są realizowane w salach dydaktycznych PWSZ w Tarnowie. Wszystkie zajęcia dostosowane są do poziomu i możliwości poznawczych dzieci.

W okresie od lutego do czerwca 2017 r. zostało zrealizowanych 9 spotkań, w tym: 5 wykładów i 4 warsztaty.

Całkowity koszt projektu: 41.500 zł

Kwota dofinansowana z budżetu MNiSW: 33.200 zł

Kontakt roboczy: Dział Organizacyjno – Prawny lub Biuro Promocji

Wróć do góry