Projekt został zakończony dnia 30 września 2017 r.

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Celem projektu było zachęcenie instytucji reprezentujących szkolnictwo zawodowe do przeanalizowania swojej polityki i strategii w dziedzinie współpracy ze światem pracy oraz wprowadzenie ewentualnych zmian wspierających relacje z potencjalnymi pracodawcami. W praktyce oznacza to np. rozpowszechnianie dobrych praktyk, które są przykładem tejże współpracy czy stworzenie narzędzi pomocniczych, takich jak narzędzie samooceny czy wytyczne ułatwiające wprowadzanie zmian w tejże dziedzinie. 15 instytucji biorących udział w projekcie analizuje swoją współpracę ze światem pracy, formułuje projekty zmian na przykładzie dobrych praktyk oraz włącza te zmiany do swoich strategii. Oprócz tego zostanie zebranych 70 przykładów dobrych praktyk, a także cały zestaw narzędzi, takich jak np.: narzędzie samooceny czy wytyczne ułatwiające wprowadzanie zmian w tejże dziedzinie, które będą wspierać współpracę Zawodowego Szkolnictwa Wyższego ze środowiskiem pracy.

Okres realizacji: październik 2015 – wrzesień 2017

Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania: 226 601 EUR

Koordynacja: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Internacjonalizacji we współpracy z Działem Współpracy z Zagranicą

Kontakty robocze: Dział Współpracy z Zagranicą

Wróć do góry