Projekt został zakończony dnia  31 października 2018 r.

Opie projektu: Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) jest priorytetowym celem realizacji projektu oraz tworzenia przestrzeni senioralnej w PWSZ Tarnów. Projekt zakłada aktywizację intelektualną i społeczną seniorów poprzez organizację zajęć edukacyjnych, kulturowych, społecznych i badawczych a tym samym poszerzenie wiedzy, własnych zainteresowań i pasji. Aktywność senioralna ma służyć rozwojowi intelektualnemu, społecznemu a także wpływać na relacje międzypokoleniowe w drodze zdobywania wiedzy specjalistycznej. Projekt wpisuje się swoimi działaniami w upowszechnienie nauki, promowanie rozwoju solidarności międzypokoleniowej, zapobieganiu i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz podwyższenia jakości życia.

Kwota dofinansowania: 304 318,30 zł

Termin realizacji: marzec 2018 –  październik 2018

Projekt koordynowany jest przez: Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wróć do góry