Projekt: 2017-1-POWER – HE-036823

Podstawowym celem projektu jest wspieranie zagranicznej mobilności studentów. W projektach mobilności w trakcie 3 – 4 miesięcznych wyjazdów stypendialnych studenci realizują indywidualny plan studiów lub praktyk uzgodniony uprzednio przez obie instytucje partnerskie. Studenci wyjeżdżają zgodnie z zasadami projektu ERASMUS+ ale przyznane stypendium w całości pochodzi ze środków programu POWER i jest wypłacane w polskich złotych. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na duże wsparcie, pełny zwrot kosztów podróży i pokrycie dodatkowych wydatków związanych z niepełnosprawnością (w tym wyjazd z opiekunem). Studenci w trudnej sytuacji materialnej (czyli mający prawo do stypendium socjalnego) otrzymują z projektu POWER stypendium na wyjazd zagraniczny. Jest ono wyższe niż w przypadku stypendium z programu ERASMUS+.

Koordynator: Agnieszka Lisowska-Lis

Okres realizacji: 01-06-2017 do 30-09-2018

Kwota: 105 724 zł

Jednostka koordynująca: Dział Współpracy z Zagranicą

Wróć do góry