Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Jest kontynuacją projektu pilotażowego  2013-2015.

Osią projektu jest realizacja zajęć on-line dla uczniów szkół licealnych i technicznych połączonych w warsztatami letnimi i weekendowymi. Przewidziane jest także szkolenie nauczycieli w zakresie podwyższania kompetencji IT (TIK).

Projekt obejmie łącznie 24 000 uczniów oraz 2 600 nauczycieli z województwa Małopolskiego.

Projekt koordynuje Urząd Marszałkowski w Krakowie (Zespół ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego).

PWSZ w Tarnowie jest jedną z sześciu uczelni małopolskich, biorących udział w tym Projekcie.

Łącznie niniejszy projekt obejmuje 113 PARTNERÓW; poza uczelniami są to szkoły z terenu całej Małopolski, w imieniu których występują urzędy miast, powiatów, gmin.

PWSZ w Tarnowie jest jedyną uczelnią, która dla całej Małopolski realizuje zagadnienia   z obszaru elektryczno-elektronicznego.

Okres realizacji projektu: 2016 – 2021

Dofinansowanie dla PWSZ w Tarnowie: 339 566,76  PLN

Budżet całkowity PWSZ w Tarnowie : 377 296,40  PLN

Koordynacja merytoryczna: Instytut Politechniczny

Koordynacja ogólna: Biuro Karier, Projektów i Współpracy

Wróć do góry