Celem głównym projektu jest poprawa jakości, efektywności i rynkowości procesu kształcenia 603 studentek/ów PWSZ w Tarnów kierunku pielęgniarstwa I i II stopnia poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni ukierunkowanego na:

 • stworzenie Monprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) w PWSZ Tarnów,
 • kompleksowe przygotowanie kadry akademickiej w zakresie symulacji medycznej,
 • realizację kształcenia praktycznego/dodatkowych zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej w ramach utworzonego MCSM.

Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Numer i nazwa działania: Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Termin realizacji: styczeń 2018 – czerwiec 2020

Informacja o projekcie: W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z utworzeniem MCSM w PWSZ Tarnów, poprawą jakości kształcenia na kierunkach medycznych oraz wzrost kompetencji medycznych. Wyróżnić należy:

 • przygotowanie Programu Rozwojowego PWSZ w Tarnowie,
 • prace remontowo-adaptacyjnych celem dostosowania pomieszczeń MSCM,
 • zakup sprzętu i wyposażenie sal tj.:
 1. sali opieki pielęgniarskiej,
 2. pomieszczenia kontrolnego dla sali opieki pielęgniarskiej,
 3. sali egzaminacyjnej OSCE,
 4. sali symulacji z zakresu ALS,
 5. sali symulacji z zakresu BLS,
 6. sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 7. sali ćwiczeń umiejętności technicznych.
 • Opracowanie bazy wiedzy z zakresu symulacji medycznej w tym:
 • ePodręcznik „Symulacja medyczna w kształceniu praktycznym pielęgniarek”,
 • ePodręcznik „OSCE”,
 • eBazy pytań i odpowiedzi/rozwiązań dotyczących zastosowanej metody symulacji czy wykorzystanie, zakup sprzętu,
 • przygotowanie personelu PWSZwT do realizacji zajęć praktycznych w MCS,
 • opracowanie bazy scenariusz symulacyjnych,
 • dodatkowe warsztaty dla studentów pielęgniarstwa z pacjentem standaryzowanym,
 • opracowanie aplikacji komputerowej wspomagających nauczanie,
 • realizacja Forum Symulacji Medycznej w Pielęgniarstwie,
 • realizacja kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa PWSZwT w MCSM.

Grupą docelową projektu są osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (I i II st.), tj. studentki/ci kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Projekt koordynowany jest przez: Instytut Ochrony Zdrowia – Zakład Pielęgniarstwa.

Strona projektu: mcsm.pwsztar.edu.pl

Wróć do góry