Deklaracja dostępności strony głównej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji

Wyłączenia

 • materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Grela
 • E-mail: pon@anstar.edu.pl
 • Telefon: 14 63 16 653

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor – dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni
 • Adres: ul. Mickiewicza 8
  33-100 Tarnów
 • E-mail: rektorat@anstar.edu.pl
 • Telefon: 14 63 16 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

Kampus Uczelni o powierzchni prawie 3,5 hektara składa się z siedmiu budynków oznaczonych literami od A do G.

Budynek A – budynek główny, 4 kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 6284 m2, w budynku znajdują się sale dydaktyczne i pomieszczenia administracyjne.

 1. Do budynku prowadzi 6 wejść ze schodami. Wejście główne zlokalizowane jest od ul. Mickiewicza, drzwi otwierają się automatycznie, wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe 5 wejść znajduje się od strony dziedzińca, 3 wejścia posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w dwóch wejściach drzwi otwierają się automatycznie.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. W budynku są dwie windy do których mieszczą się wózki osób niepełnosprawnych.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym i drugim piętrze w sąsiedztwie windy.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W całym budynku jest dostęp do sieci WIFI.
 9. Na parterze znajduje się pomieszczenie dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w komputery.

Budynek B – Pawilon dydaktyczno-biblioteczny, 2 kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 3089 m2, w budynku znajdują się laboratoria chemiczne, sale dydaktyczne i biblioteka.

 1. Do budynku prowadzi 3 wejścia. Wejście główne z terenu kampusu, bez schodów, drzwi otwierają się automatycznie. Pozostałe 2 wejścia ze schodami znajdują się od strony parkingu.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. W budynku jest winda do której mieści się wózek dla osób niepełnosprawnych.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek CD – Centrum Nowoczesnych Technologii składa się z Pawilonu Dydaktycznego (C), 4 kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 4316 m2 oraz z Pawilonu Laboratoryjno-Technologicznego (D), 2 kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1785 m2, w budynku znajdują się sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe i elektroniczne oraz pomieszczenia administracyjne.

 1. Do budynku prowadzi 3 wejścia w tym 2 wejścia ze schodami. Wejście główne z terenu kampusu, drzwi otwierają się automatycznie, wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do drugiego wejście prowadzi ten sam podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. W budynku CD są dwie windy do których mieści się wózek osoby niepełnosprawnej.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku C w sąsiedztwie windy.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek EF – Hala sportowa (E) o łącznej powierzchni użytkowej 2 453,47 m2, Zespół sportowo-rekreacyjny (E) o łącznej powierzchni użytkowej 2 457,06 m2, Pływalnia (F) o łącznej powierzchni  użytkowej 1 846,95 m2, parking podziemny usytuowany pod halą sportową na 90 stanowisk o łącznej powierzchni 2 723,27 m2.

 1. Do budynku prowadzi 2 wejścia. Wejście główne z terenu kampusu, drzwi otwierają się automatycznie, drugie wejście od strony parkingu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. W budynku jest winda do której mieści się wózek osoby niepełnosprawnej, winda zjeżdża także na parking podziemny.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku E (2 szt.) i na pierwszym piętrze (1 szt.).
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W całym budynku jest dostęp do sieci WIFI.

Budynek G – Budynek dydaktyczny, 4 kondygnacyjny + piwnica o łącznej powierzchni użytkowej 3 764,64 m2. W budynku znajdują się pracownie fizjoterapii, pracownie pielęgniarstwa, sale dydaktyczne, sale wykładowe.

 1. Do budynku prowadzi 2 wejścia. Wejście główne z terenu kampusu, drzwi otwierają się automatycznie, drugie wejście od strony parkingu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. W budynku jest winda do której mieści się wózek osoby niepełnosprawnej, winda zjeżdża także do piwnicy.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i na trzech piętrach budynku.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W całym budynku jest dostęp do sieci WIFI.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. prosty, zrozumiały język
 2. możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 3. wyróżnienie odnośników/przekierowań
 4. możliwość włączenia kontrastowej wersji strony
 5. możliwość zatrzymania animacji

Inne informacje i oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu

Wróć do góry