SYLABUSY

  • Instrukcja edycji, rejestracji i publikacji sylabusów – dostępna na stronie DOI;
  • Praktyczne informacje pomocne przy wypełnianiu sylabusa opracowane przez DJK – materiał dostępny na życzenie pod adresem: djk@atar.edu.pl;

 

WZÓR RAPORTU SAMOOCENY

  • Wzór raportu samooceny uzupełniony tekstami uniwersalnymi oraz komentarzami DJK – materiał dostępny na życzenie pod adresem: djk@atar.edu.pl;

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

Wróć do góry