Akredytacje kierunków studiów prowadzonych w ANS w Tarnowie

Kierunek Ostatnia akredytacja Ocena PKA Raport samooceny
Administracja 2022 r. pozytywna Raport samooceny
Automatyka i robotyka 2022 r. pozytywna Raport samooceny
Chemia 2019 r. pozytywna Raport samooceny
Ekonomia 2021 r. pozytywna Raport samooceny
Elektrotechnika 2020 r. pozytywna Raport samooceny
Elektronika i telekomunikacja 2016 r. pozytywna Raport samooceny
Filologia 2021 r. pozytywna Raport samooceny
Filologia polska 2021 r. pozytywna Raport samooceny
Fizjoterapia 2017 r. pozytywna Raport samooceny
Informatyka 2022 r. pozytywna Raport samooceny
Inżynieria materiałowa 2016 r. pozytywna Raport samooceny
Matematyka 2019 r. pozytywna
Raport samooceny – profil praktyczny
Raport samooceny – profil ogólnoakademicki
Ochrona środowiska 2021 r. pozytywna Raport samooceny
Pielęgniarstwo 2019 r. pozytywna Raport samooceny
Wychowanie fizyczne 2021 r. pozytywna Raport samooceny

 

 

Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2022/2023:

inżynieria materiałowa IV kwartał 2022
praca socjalna IV kwartał 2022
ekonomia I kwartał 2023
filologia polska II kwartał 2023

Wróć do góry