Akredytacje kierunków studiów prowadzonych w ANS w Tarnowie

Kierunek Ostatnia akredytacja Raport samooceny Uchwała PKA
Administracja 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Automatyka i robotyka 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Chemia 2019 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Ekonomia 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Elektrotechnika 2020 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Elektronika i telekomunikacja 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Filologia 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Filologia polska 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Fizjoterapia 2017 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Informatyka 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Inżynieria materiałowa 2022 r. (w przygotowaniu)
2016r. pozytywna
Raport samooceny Uchwała PKA
Matematyka 2019 r. pozytywna Raport samooceny – profil praktyczny
Raport samooceny – profil ogólnoakademicki
Uchwała PKA
Ochrona środowiska 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Pielęgniarstwo 2019 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Praca socjalna 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA
Wychowanie fizyczne 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała PKA

 

 

Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2022/2023:

Inżynieria materiałowa – IV kwartał 2022
Praca socjalna – IV kwartał 2022
Ekonomia – I kwartał 2023
Filologia polska – II kwartał 2023

 

Wróć do góry