Akredytacje kierunków studiów prowadzonych w Akademii Tarnowskiej

Kierunek Ostatnia przeprowadzona akredytacja Raport samooceny Uchwała PKA
Administracja 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Automatyka i robotyka 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Chemia 2019 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Ekonomia 2023 r. (w przygotowaniu)
2021 r. pozytywna
Raport samooceny Uchwała
Elektrotechnika 2020 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Elektronika i telekomunikacja 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Filologia 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Filologia polska 2023 r (w przygotowaniu)
2021 r. pozytywna
Raport samooceny Uchwała
Fizjoterapia 2017 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Informatyka 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Inżynieria materiałowa 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Matematyka 2019 r. pozytywna Raport samooceny – profil praktyczny
Raport samooceny – profil ogólnoakademicki
Uchwała
Ochrona środowiska 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Pielęgniarstwo 2019 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Praca socjalna 2022 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała
Wychowanie fizyczne 2021 r. pozytywna Raport samooceny Uchwała

 

 

Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2022/2023:
Inżynieria materiałowa – IV kwartał 2022
Praca socjalna – IV kwartał 2022
Ekonomia – I kwartał 2023
Filologia polska – II kwartał 2023

 
Wróć do góry