UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Uchwała Nr 76/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 2 września 2022 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

PROCEDURY

 

SPRAWOZDANIA

Wróć do góry