Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Audytu Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 113/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia

Komisja ds. Toku Studiów

Zarządzenie nr  98/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Toku Studiów na kadencję 2020 – 2024 (z późn. zm.)

Wróć do góry