Audytor Jakości Kształcenia oraz Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 121/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania Audytora Jakości Kształcenia oraz Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Toku Studiów
Zarządzenie Nr 98/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Toku Studiów na kadencję 2020 – 2024 (z późn. zm.)

Wróć do góry