Samorząd Studentów Akademii Tarnowskiej to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą – Twoje koleżanki i koledzy ze studiów. To właśnie członkowie samorządu pracują na rzecz całej społeczności studenckiej.

Członkiem Samorządu Studenckiego stajesz się również i Ty – Droga Koleżanko, Drogi Kolego – z chwilą odebrania legitymacji naszej Uczelni, więc możesz zacząć działać w każdej chwili! Jeśli tak jak my uważasz, że studia nie służą tylko zdobyciu dyplomu, masz ochotę na działania i zmiany, chcesz zasmakować czegoś nowego, serdecznie zapraszamy do Naszego grona! Razem możemy stworzyć więcej!

Gdzie nas szukać?

Jeśli masz do nas sprawę, pytania lub chcesz skontaktować się z nami zapraszamy codziennie do budynku A023.

Natomiast jeśli nie chcesz przychodzić do nas osobiście skontaktuj się z nami poprzez Facebooka lub maila odpiszemy najszybciej jak się da.

adres email: russpwsz@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/RUSSANSTARNOW

Kim jesteśmy?

Obecnie Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego składa się 14 studentów.

Prezydium:

Krystian Niziołek- Przewodniczący RUSS

Dawid Dziedzic- Wiceprzewodniczący RUSS

Kamil Szpil- Wiceprzewodniczący RUSS

Agnieszka Kot- Sekretarz

Justyna Janus- Skarbnik

członkowie RUSS:

Bartosz Kluska

Dominik Zdzieszyński

Gabriela Czaja

Katarzyna Słowik

Konrad Senderak

Krzysztof Kucharczyk

Mateusz Ciszek

Natalia Mikruda

Przemek Łyczko

Zadania RUSS

Reprezentantem społeczności studenckiej jest samorząd studentów. Głównym przedstawicielem studentów na forum Uczelni jest Rada Uczelniana Samorządów Studentów (RUSS), której członkowie wybierani są w wyborach powszechnych na dwuletnią kadencję. RUSS jest organizacją otwartą i chętną do współpracy ze studentami. Jej społeczny charakter przesądza o priorytetach członków RUSS, którymi są przede wszystkim: pomoc innym i oddanie w pracę na rzecz braci studenckiej. Zadaniem RUSS jest dbałość o prawa i przywileje studentów. W tym celu zajmuję się ona rozwiązywaniem bieżących problemów żaków, koordynowaniem działań organizacji studenckich, a także organizacją imprez kulturalno- rozrywkowych. RUSS współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, reprezentuje ją na zewnątrz, dbając o dobry wizerunek. Decyduje lub opiniuje w sprawach dotyczących studentów.

Pierwszym kontaktem studenta z samorządem jest starosta roku, który zajmuje się sprawami związanymi z danym kierunkiem lub specjalnością. Starosta jest także łącznikiem każdego studenta z wykładowcami, władzami Uczelni a także samorządem studentów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Informacje dotyczące karty parkingowej

Wnioski o kartę parkingową składane są za pomocą formularza online znajdującego się poniżej. Wnioski mogą być składane od 02.10.2023 godzina 00:00 do 16.10.2023 godzinna 23:59. Po zamknięciu formularza czas oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu karty parkingowej wynosi 2 tygodnie. Informacja o przyznaniu karty parkingowej zostanie wysłana na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kto może się ubiegać o kartę parkingową?

  • O kartę parkingową może starać się każdy student.
  • Studenci 1 roku oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim mają pierwszeństwo w przyznawaniu kart parkingowych.
  • karty są przyznawane studentom z najgorszymi warunkami dojazdu do uczelni pod uwagę brane są: Odległość, dostępność do komunikacji miejskiej (autobusy, busy, pociągi)

Decyzja o przyznaniu kart parkingowych należy do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. 

Wszystkie pytania związane z Kartą parkingową należy kierować do RUSS  pokój A023 lub też pod adres: russpwsztar@gmail.com

Zarządzenia Rektora dotyczące Kart Parkingowych

Link do formularza

https://forms.gle/eJbD4HbcxqQKjngg6
Wróć do góry