• Rektor
  •   Prorektor ds.Nauki i Rozwoju
   •  Sekretariat
   •   Dział Badań Naukowych
   •   Dział Współpracy z Zagranicą
   •   Centrum Transferu Technologii
   •   Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
   •   Koordynator ds. Przedsiebiorczości Akademickiej
   •   Biblioteka
   •   Wydawnictwa
   •   Klub Uczelniany AZS
   •   Koła Naukowe
   •   Inne Organizacje Studenckie
  • Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
   • Sekretariat
   • Dział Toku Studiów
    • Sekcja spraw studenckich
    •   Sekcja toku studiów
   •  Dział Pomocy Materialnej
   •   Dział Jakości Kształcenia
   •   Dział Praktyk Studenckich
   •   Studium Języków Obcych
   •   Rada Samorządu Studenckiego
   •   Dom Studenta
  • Kanclerz
   • Kancelaria
   •   Dziennik Podawczy
   •   Sekcja Inwestycji
   •   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
   •   Dział Obsługi Informatycznej
   •   Dział Techniczny
   •   Dział Gospodarczy
   •   Sekcja Poligraficzna
   •   Archiwum
  •   Wydziały
   • Wydział Administracyjno-Ekonomicznego WAE
    • Dziekanat Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego WAE-d
    •   Dział obsługi studentów WAE-dos
    •   Katedra Administracji IAE-ap
    •   Katedra Ekonomii WAE-e
    •   Katedra Pracy Socjalnej WAE-ps
   • Wydział Humanistyczy WH
    •  Dziekanat Wydziału Humanistycznego WH-d
    •   Dział obsługi studentów WH-dos
    •   Katedra Filologii WH-f
    •   Katedra Filologii Polskiej WH-fp
    •   Katedra Pedagogiki WH-p
   • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy WMP
    •  Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WMP-d
    •   Dział obsługi studentów WMP-dos
    •   Katedra Chemii WMP-ch
    •   Katedra Matematyki WMP-m
    •   Katedra Ochrony Środowiska WMP-oś
    •   Dział Obsługi Laboratoriów Chemicznych WMP-olc
   • Wydział Politechniczny WP
    •  Dziekanat Wydziału Politechnicznego WP-d
    •   Dział obsługi studentów WP-dos
    •   Katedra Automatyki i Robotyki WP-ar
    •   Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki WP-etm
    •   Katedra Elektrotechniki WP-et
    •   Katedra Informatyki WP-i
    •   Katedra Inżynierii Materiałowej WP-im
   • Wydział Ochrony Zdrowia WOZ
    •  Dziekanat Wydziału Ochrony Zdrowia WOZ-d
    •   Dział obsługi studentów WOZ-dos
    •   Katedra Fizjoterapii WOZ-f
    •   Katedra Pielęgniarstwa WOZ-p
    •   Katedra Wychowania Fizycznego WOZ-wf
   • Wydział Sztuki WS
    • Dziekanat Wydziału Sztuki WS-d
    •   Dział obsługi studentów WS-dos
    •   Katedra Grafiki WS-g
    •   Katedra Wzornictwa WS-w
  • Kwestor PRO-kt
   • Kwestura PRO-kw
  • Pełnomocnicy
   • ds. ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
   •   ds. osób niepełnosprawnych
   •   ds. etyki
   •   ds. sportu i komercjalizacji obiektów sportowych
  • Sekcje
   • BHP I PPOŻ.
   •   spraw obronnych
  •  Rektorat PRO-s
  •   Biuro Rektora
  •   Radca Prawny R-rp
  •   Biuro, Karier, Projektów i Współpracy PRWR-bkpiw
  •   Dział Spraw Osobowych PRO-dso
  •   Audytor Wewnętrzny R-aw
  •   Biuro Promocji, Rzecznik Prasowy R-rzp

Schemat organizacyjny (PDF)

Wróć do góry