Projekt został zakończony dnia 31 lipca 2017 r.

Uczelnia uzyskała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podwyższanie kompetencji pracowników PWSZ w Tarnowie.

W roku akademickim 2016/2017 podwyższanie kompetencji objęło:

1) szkolenie “Zastosowanie statystyki i programu STATISTICA w opracowywaniu wyników badań naukowych – metody podstawowe”  (realizowane w jednym dwudniowym bloku, 16 godzin) oraz  “Zastosowanie statystyki i programu STATISTICA w opracowywaniu wyników badań naukowych – metody zaawansowane”  (realizowane w trakcie trzech jednodniowych spotkań; 24 godziny);

2) kursy z zakresu  j. angielskiego zawodowego / specjalistycznego, podwyższające kompetencje językowe dla kadry uczelni (w opcjach 128/64  godziny na osobę). Zajęcia odbywają się w oparciu o indywidualnie ustalony program uwzględniający obszary zawodowe, w których funkcjonują uczestnicy kursu (techniczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, humanistyczne, administracyjne, ekonomiczne oraz z obszaru nauk o zdrowiu).

Projektem objętych zostało 34 pracowników uczelni.

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 19 sierpnia 2016 (aneks z 08.09. 2016)                         z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie  (w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS).

Okres realizacji: wrzesień 2016 – lipiec 2017

Kwota dofinansowania: 128 336,00 PLN

Koordynuje: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju PWSZ w Tarnowie

Kontakt roboczy: Biuro Karier, Projektów i Współpracy

Wróć do góry