Projekt ma charakter pilotażowy, realizowany pozakonkursowo w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest przetestowanie sześciomiesięcznego modelu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych.


Wszystkie aktualne informacje dotyczące realizacji projektu znajdziecie na stronie uczelnianego Biura Karier: http://bkip.pwsztar.edu.pl/wiadomosci/ppz   


Firmy zakwalifikowane do projektu – II edycja naboru.

Poniżej prezentujemy listę firm, które wezmą udział w projekcie PPZ – II edycja naboru. O miejscu swojej praktyki decydował student w porozumieniu z opiekunem praktyk z ramienia uczelni oraz w konsultacji z wybraną firmą oferującą miejsce na praktykę.

Administracja

 1. Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Strzesak
 2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  Kancelaria Komornicza w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera

Ochrona środowiska

 1. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o.
 2. Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
 3. Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o.
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 5. Stalprodukt S.A.
 6. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 7. Urząd Gminy Ciężkowice
 8. Urząd Gminy Szerzyny
 9. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 10. Urząd Miasta Tarnowa
 11. Urząd Miasta w Ryglicach
 12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Tarnowie

Koniec naboru Podmiotów/Pracodawców przyjmujących na praktyki zawodowe

Dnia 9 lutego 2018 roku zakończył się nabór Podmiotów/Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (kierunek Ochrona środowiska). Przedstawiamy listę firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z liczbą miejsc na praktykę:

Administracja

 1. Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Strzesak – 1 miejsce;
 2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  Kancelaria Komornicza w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera – 1 miejsce;

Ochrona środowiska

 1. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. – 2 miejsca;
 2. Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice- 1 miejsce;
 3. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. – 2 miejsca;
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. – 1 miejsce;
 5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – 1 miejsce;
 6. Stalprodukt S.A. – 1 miejsce;
 7. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. – 3 miejsca;
 8. Urząd Gminy Ciężkowice – 1 miejsce;
 9. Urząd Gminy Gromnik – 1 miejsce;
 10. Urząd Gminy Szerzyny – 1 miejsce;
 11. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej – 1 miejsce;
 12. Urząd Miasta Tarnowa – 4 miejsca;
 13. Urząd Miejski w Ryglicach – 2 miejsca;
 14. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Tarnowie – 1 miejsce;
 15. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – 1 miejsce.

DRUGA REKRUTACJA studentów z kierunku Ochrona środowiska i Administracji do projektu Program praktyk zawodowych

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych. Płatny program 6-miesięcznych praktyk zawodowych (stypendium w łącznej wysokości do 10 000 zł dla każdego studenta) współfinansowany jest ze środków unijnych.

Celem tego projektu jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem  Regulaminem rekrutacji i do złożenia osobiście Kwestionariusza w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, sala 300e, w godz. 8:00-16:00 najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.

Nabór PODMIOTÓW/PRACODAWCÓW przyjmujących na praktyki zawodowe

Do dnia 9 lutego 2018 r. trwa nabór Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie z kierunków Ochrona środowiska i Administracja na 6-miesięczne płatne praktyki zawodowe w ramach projektu PPZ.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem Regulaminem naboru oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do współpracy.

Nabór uczelnianych opiekunów praktyk

Wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem Regulaminem oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego do dnia 30 stycznia 2018 r. w Biurze Karier, Projektów i Współpracy.

Firmy zakwalifikowane do Programu płatnych praktyk zawodowych

Poniżej prezentujemy listę firm, które wezmą udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, II nabór. O miejscu swojej praktyki decydował student w porozumieniu z opiekunem praktyk z ramienia uczelni oraz w konsultacji z wybraną firmą oferującą miejsce na praktykę.

 1. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o.
 2. Centrum Medyczne KOL-MED SPZOZ w Tarnowie
 3. elPLC Sp. z o.o.
 4. F.H.P.U. Tek-Pak Czesław Strzesak
 5. F.U.H.P. Elektroinstal Antoni Turek
 6. Gate-Software Sp. z o.o.
 7. GO ERP Sp. z o.o.
 8. Grupa Azoty Centrum Badań i Analiz
 9. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
 10. Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Dopart
 11. Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Strzesak
 12. Kancelaria Adwokacka Hubert Znamirowski
 13. Kancelaria Podatkowa PROFIT Katarzyna Chodur
 14. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera
 15. MGGP S.A.
 16. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 17. MN Labs Janicki, Niesłuchowski, Sonic s.c.
 18. Nieruchomości Beata Mądel
 19. OMEGA-electric Mróz, Bibro s.j.
 20. Pracownia Rachunkowo-Księgowa Renata Stawarska
 21. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 22. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
 23. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
 24. Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
 25. Urząd Gminy Pleśna
 26. Urząd Gminy Wierzchosławice
 27. WEBimpuls Sp. z o.o.
 28. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
 29. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie
 30. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
 31. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Koniec naboru Podmiotów/Pracodawców przyjmujących na praktyki zawodowe

Dnia 27 czerwca 2017 roku zakończył się nabór Podmiotów/Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Przedstawiamy listę firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z liczbą miejsc na praktykę ze wskazaniem kierunków:

 1. Arabeska Centrum Artystyczno- Hobbystyczne Elżbieta Czas (ekonomia – 1 osoba),
 2. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. (elektrotechnika – 1 osoba, ekonomia – 2 osoby, inżynieria materiałowa – 4 osoby, ochrona środowiska – 1 osoba),
 3. Centermed Sp. z o.o. (informatyka – 3 osoby),
 4. Centrum Medyczna „Kol-Med” SPZOZ w Tarnowie (pielęgniarstwo – 15 osób),
 5. Chempak Marek Więckowski (ekonomia – 1 osoba),
 6. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. (elektronika i telekomunikacja, informatyka – 4 osoby),
 7. elPLC Sp. z o.o. (elektrotechnika – 2 osoby, inżynieria materiałowa – 1 osoba),
 8. F.H.P.U. Tek-Pak Czesław Strzesak (administracja lub ekonomia – 1 osoba),
 9. F.U.H.P. Elektroinstal Antoni Turek (elektrotechnika – 3 osoby),
 10. F.U.H.P. Elsbud Mirosław Sępek (elektrotechnika – 3 osoby),
 11. Fundacja Ekologiczna „Czysta Wisłoka” (ochrona środowiska – 2 osoby),
 12. Gate-Software Sp. z o.o. (administracja – 1 osoba, ekonomia – 1 osoba, elektrotechnika – 1 osoba, elektronika i telekomunikacja – 1 osoba, informatyka – 4 osoby),
 13. Getso.pl Sp. z o.o. (informatyka – 1 osoba),
 14. Go Erp Sp. z o.o. (informatyka – 1 osoba),
 15. Grupa Azoty Centrum Badań i Analiz (inżynieria materiałowa – 2 osoby, ochrona środowiska – 2 osoby),
 16. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (ochrona środowiska – 1 osoba),
 17. Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Dopart (administracja publiczna – 1 osoba),
 18. Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Strzesak (administracja – 2 osoby),
 19. Kancelaria Adwokacka Hubert Znamirowski (administracja – 1 osoba),
 20. Kancelaria Podatkowa Profit Katarzyna Chodur (ekonomia – 1 osoba),
 21. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera (administracja publiczna – 1 osoba),
 22. ITC Bernard Łabno (informatyka – 4 osoby),
 23. MGGP S.A. (ekonomia – 1 osoba),
 24. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (ekonomia – 1 osoba, ochrona środowiska – 2 osoby),
 25. MN Labs Janicki, Niesłuchowski, Sonic s.c. (informatyka – 1 osoba),
 26. Nieruchomości Beata Mądel (ekonomia – 2 osoby),
 27. NoGravity Sp. z o.o. (informatyka – 2 osoby),
 28. Omega-electric Mróz, Bibro s.j. (elektrotechnika – 2 osoby),
 29. Pracownia Rachunkowo-Księgowa Renata Stawarska (ekonomia – 1 osoba),
 30. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (ochrona środowiska – 2 osoby),
 31. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (pielęgniarstwo – 36 osób),
 32. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie (pielęgniarstwo – 55 osób),
 33. Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ekonomia – 1 osoba),
 34. Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Tarnowie (elektrotechnika – 1 osoba),
 35. Urząd Gminy Pleśna (ochrona środowiska, administracja, informatyka – 3 osoby),
 36. Urząd Gminy Wierzchosławice (ochrona środowiska – 2 osoby),
 37. WEBimpuls Sp. z o.o. (informatyka – 2 osoby),
 38. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. (ochrona środowiska – 1 osoba),
 39. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Tarnowie (ochrona środowiska – 5 osób),
 40. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (elektronika i telekomunikacja – 1 osoba),
 41. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ochrona środowiska – 5 osób).

REKRUTACJA studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych (do 20 czerwca 2017) dla studentów z następujących kierunków kształcenia: administracja publiczna (II rok), ekonomia (II rok), elektrotechnika (II rok), elektronika i telekomunikacja (II rok), informatyka (II rok), inżynieria materiałowa (II rok), ochrona środowiska (II i III rok), pielęgniarstwo (II i III rok).

Regulamin rekrutacji: tutaj

Kwestionariusz dla studenta; ZGŁOSZENIE: tutaj

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Biura Karier (BKPiW): tutaj


NABÓR Podmiotów/Pracodawców  PRZYJMUJĄCYCH na praktyki zawodowe

Do 27 czerwca 2017 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach Programu praktyk zawodowych realizowanego w  ww. projekcie pilotażowym.

TUTAJ  można znaleźć Ogłoszenie o naborze. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru ( tutaj) oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja doc.,  wersja pdf).

ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.


Trwa rekrutacja na Uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych.

Wszystkich nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych zainteresowanych udziałem w ww. projekcie  – zapraszamy do zapoznania się z OGŁOSZENIEM  (tutaj), Regulaminem (tutaj) i do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja doc.wersja pdf).

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 czerwca 2017.

———————————————————————————————————–

Termin realizacji: czerwiec 2017 – wrzesień  2018

Budżet całkowity projektu dla PWSZ w Tarnowie:  2 454 438  PLN

Projekt koordynowany jest przez Biuro Karier, Projektów i Współpracy.

W naszej uczelni pilotaż realizowany będzie w Instytucie Administracyjno -Ekonomicznym, Matematyczno-Przyrodniczym, Ochrony Zdrowia oraz Politechnicznym na  8 kierunkach kształcenia, tj. administracji publicznej, ekonomii, elektrotechnice, elektronice i telekomunikacji, informatyce, inżynierii materiałowej, ochronie środowiska i pielęgniarstwie.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wróć do góry