Projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: Doskonała nauka II – wsparcie monografii naukowych

Numer umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki: MONOG/SP/0048/2023/01

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 28 600 zł

Całkowita wartość projektu: 35 550 zł

Okres realizacji projektu: 1 października 2023 r. – 30 września 2024 r.

Odpowiedzialny za realizację projektu: Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej

Kierownik projektu: dr hab. Eliza Krzyńska-Nawrocka, prof. Uczelni

Przedmiot i cel projektu:

Celem głównym projektu jest upowszechnianie wiedzy historycznej na temat dorobku Poczty Polskiej – instytucji państwowej o ogromnym wpływie na społeczeństwo – także lokalne, związane z Tarnowem. Celem szczegółowym  jest publikacja monografii zatytułowanej „Historia poczty w Tarnowie do 1945 roku. Instytucja – ludzie – akcesoria”.

Z usług Poczty Polskiej korzystają miliony klientów w kraju i zagranicą; nie inaczej było w wiekach minionych. Monografia, której publikacja jest przedmiotem projektu stanowi oryginalne i wcześniej niepodjęte opracowanie historii instytucji i związanych z nią postaw ludzi na przestrzeni kilku wieków. Celem podjętych badań naukowych, których rezultatem jest opracowana monografia było zebranie rozproszonych i nieznanych większości odbiorców informacji poświęconych funkcjonowaniu poczty w Tarnowie na tle wydarzeń historycznych. Miasto Tarnów było już w XVII w. jedną z dziesięciu stacji królewskiej poczty Rzeczypospolitej. W XIX w. było trzecim co do wielkości miastem Galicji (po Lwowie i Krakowie), ważnym węzłem komunikacyjnym i ważnym ośrodkiem pocztowym. W okresie budowania polskiej niepodległości w 1918 r. Tarnów był pierwszym miastem, które formalnie zrzuciło zależność od austriackiego zaborcy. W monografii zaprezentowane zostały unikalne materiały ilustracyjne, pochodzące ze zbiorów prywatnych, dostępne tylko dla niewielkiej liczby specjalistów – pasjonatów filatelistyki. Monografia jest szczególnie istotna dla rozwoju historii jako dyscypliny naukowej, ponieważ w sposób w pełni naukowy zajmuje się tematem podejmowanym dotąd w różnych miejscach w Polsce najczęściej nie przez historyków, a przez filatelistów-regionalistów, których prace mają charakter popularnonaukowy.

Wróć do góry