Projekt został zakończony dnia 15 grudnia 2017 r.

Głównym celem zadania było popularyzacja nauki, wynalazczości, ekologii i zdrowego stylu życia w środowisku Tarnowa i okolic.

Działania w ramach zadania:

 • Działanie 1. „Natura światła”
 • Działanie 2. „Medycyna w kosmetyce – kosmetyka w medycynie”
 • Działanie 3. „Degustacja zdrowia”
 • Działanie 4. „Boom chemiczny”
 • Działanie 5. „Wytwórnia obrazu”
 • Działanie 6. „Przygoda z reklamą”
 • Działanie 7. „Z matematyką na TY”
 • Działanie 8. „Jan Szczepanik – genialny wynalazca”
 • Działanie 9. „Eko-Triathlon”

Powyższe Działania, to działania o charakterze naukowym w postaci pokazów, eksperymentów, doświadczeń, itp. Dominowały takie dziedziny nauki jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz nauki biologiczno-medyczne.

Beneficjentami zadania są:

 • Dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • Studenci,
 • Środowiska rodzinne,
 • Środowiska naukowe,
 • Pokolenie 50+,
 • Osoby z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością,
 • Mieszkańcy Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.

Kwota: 12 990,00 PLN

Termin realizacji: 20.08.2017 r. – 15.12.2017 r.

Zadania realizowane były w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie oraz w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie była Partnerem w zadaniu.

Wróć do góry