Projekt został zakończony dnia 28 lutego 2019 r.

Projekt ma charakter pilotażowy, realizowany pozakonkursowo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest przetestowanie sześciomiesięcznego modelu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych.


Wszystkie aktualne informacje dotyczące realizacji projektu znajdziecie na stronie uczelnianego Biura Karier, Projektów i Współpracy: (TUTAJ)


Koniec naboru Pracodawców/Podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe

Dnia 9 lutego 2018 roku zakończył się nabór Podmiotów/Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – IV nabór. Przedstawiamy listę firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z liczbą miejsc na praktykę z podziałem na kierunki:

Fizjoterapia  

 1.       Centrum Medyczne „KOL-MED” SP ZOZ w Tarnowie – 4 miejsca;
 2.        Geronimo M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna – 10 miejsc;
 3.        Health Resort & Mecidal SPA Panorama Morska Zakład Opieki Zdrowotnej – 15 miejsc;
 4.       Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 5 miejsc;
 5.       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie – 3 miejsca;
 6.       Szpital Wojewódzki im. św. Łukasz w Tarnowie – 17 miejsc;
 7.       Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie – 8 miejsc;

Pielęgniarstwo

 1.      Centrum Medyczne „KOL-MED” SP ZOZ w Tarnowie – 2 miejsca;
 2.      Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie – 7 miejsc;
 3.      Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie – 11 miejsc;

Wychowanie fizyczne  

 1.       Geronimo M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna – 4 miejsca;
 2.       Health Resort & Mecidal SPA Panorama Morska Zakład Opieki Zdrowotnej – 10 miejsc;
 3.      Ludowy Klub Sportowy „Jadowniczanka” – 1 miejsce;
 4.      Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed – 1 miejsce;
 5.      Stowarzyszenie SIEMACHA – 4 miejsca;
 6.      Studio fitness Dynamicca Anita Berezka – 1 miejsce.

Uwaga! Przedłużona rekrutacja studentów!

Rekrutacja do projektu płatnych praktyk zawodowych dla kierunków: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Wychowanie fizyczne została przedłużona do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 15:00. Zapraszamy!

REKRUTACJA studentów do 30 stycznia 2018 r.

zapraszamy wszystkich studentów z kierunków kształcenia: Fizjoterapia (II rok), Pielęgniarstwo (II rok), Wychowanie fizyczne (II i III rok) do wzięcia udziału w programie płatnych praktyk.

Program PPZ to 6-miesięczna płatna praktyka zawodowa w tym stypendium w łącznej wysokości do 10 000 zł dla każdego studenta, a także dodatkowe środki na zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, itp. PPZ współfinansowany jest ze środków europejskich. Program gwarantuje wsparcie ze strony uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyk w czasie odbywania praktyki.

Celem tego projektu jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Chętnych do wzięcia udziału w IV naborze do projektu zapraszamy do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji Ogłoszeniem, a także do uzupełnienia Kwestionariusza dla studenta (wersja .docwersja .pdf)

Kwestionariusz należy złożyć osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, pokój 300 e (III piętro) w godz. 8:00-16:00.

Zobacz filmy jak przebiegała realizacja praktyk w poprzednich naborach (TUTAJ)


NABÓR Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH na praktyki zawodowe

Do 9 lutego 2018 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach projektu PPZ.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze i Regulaminem naboru oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .docwersja .pdf)

ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.


NABÓR uczelnianych opiekunów praktyk

Wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych udziałem w ww. projekcie, zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem, Regulaminem i do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .docwersja .pdf)

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2018 roku.

Wróć do góry