Projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: Nauka dla Społeczeństwa II

Numer umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego NdS-II/SP/0162/2024/01

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 077 109 zł

Całkowita wartość projektu: 1 077 109 zł

Okres realizacji projektu: 3 kwietnia 2024 r. – 2 kwietnia 2027 r. (36 miesięcy)

Odpowiedzialny za realizację projektu: Wydział Politechniczny

Kierownik merytoryczny projektu: dr Janusz Petryna (Katedra Elektrotechniki)

 

Przedmiot i cel projektu:

Głównym celem projektu zatytułowanego Opracowanie systemu bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych dużej mocy będzie opracowanie jak najbardziej efektywnego i taniego systemu bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych dużej mocy na potrzeby strategicznych gałęzi przemysłu w Polsce.

W ramach projektu zostaną wykonane badania diagnostyczne silników dużej mocy typu najczęściej spotykanego w polskich elektrowniach, rafineriach, zakładach chemicznych i innych strategicznych gałęziach przemysłu. Proponowana kompleksowa metoda nieinwazyjnego badania silników elektrycznych dużej mocy jest w istocie połączeniem kilku bardziej podstawowych tanich metod diagnostyki silników, do których należą: 1) Pomiar strumienia unipolarnego i rozproszonego emitowanego przez silnik; 2) pomiar wyładowań niezupełnych za pomocą cewki Rogowskiego; 3) pomiar prądów zasilania silnika w obwodach wtórnych.

Wykonawcy projektu, opierając się na zdobytym doświadczeniu, są przekonani, że zaproponowana metoda pozwoli na zdiagnozowanie większości problemów związanych z ciągłą pracą silników, a ponadto będzie umożliwiać diagnozę niektóre problemów, które są wykrywane innymi, znacznie droższymi metodami, takimi jak: badania wibroakustyczne, pomiary hałasu czy badanie termowizyjne.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw, wzrost bezpieczeństwa energetycznego dla społeczeństwa w skali regionu lub kraju, redukcję zagrożeń poważnych awarii mogących mieć katastrofalny wpływ na stan środowiska przyrodniczego.

Wróć do góry