Projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: Doskonała nauka II – wsparcie monografii naukowych

Numer umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki: MONOG/SP/0047/2023/01

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 72 000 zł

Całkowita wartość projektu: 80 000 zł

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2023 r. – 31 lipca 2024 r.

Odpowiedzialny za realizację projektu: Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej

Kierownik projektu: dr hab. Eliza Krzyńska-Nawrocka, prof. Uczelni

Przedmiot i cel projektu:

Celem projektu jest upowszechnianie rezultatów badań naukowych i poszukiwań artystycznych w zakresie kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego poprzez publikację i promocję tej monografii naukowej.

„Krzyż – praznak” to unikalna monografia o charakterze encyklopedii wizualnej, przewodnika i katalogu zawierającego ponad 3000 znaków krzyży. Planowana do publikacji monografia jest zwieńczeniem wieloletnich badań autora dotyczących znaku krzyża – uniwersalnego dla wielu kultur, a nawet wielu religii. Monografia została stworzona przede wszystkim z myślą o osobach prowadzących badania naukowe w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, ale także w innych dziedzinach nauki, takich jak: nauki teologiczne, nauki humanistyczne (historykach, heraldykach, archeologach, etnologach, antropologach), nauki inżynieryjno-techniczne (architektach, urbanistach), ale także o wszystkich tych, których interesuje temat znaku i symbolu krzyża. Publikacja będzie miała duże znaczenie dla dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki zarówno ze względu na liczbę zgromadzonych wizerunków krzyża, jak też ich zróżnicowane pochodzenie – z różnych wieków, kultur i kontynentów. Trzeba podkreślić, że do tej pory tego typu publikacja nie była i nie jest dostępna na rynku księgarskim. Monografia będzie w szerokim zakresie promować kulturę, naukę i sztukę, budując swoją narrację wokół uniwersalnego symbolu, stosowanego przez wieki w różnych miejscach na całym świecie, kulturach i językach.

Wróć do góry