Członkowie Rady Uczelni Akademii Tarnowskiej w kadencji 2021 – 2024

mgr inż. Zbigniew Paprocki – Przewodniczący – przedstawiciel spoza wspólnoty Uczelni

lek. med. Marcin Kuta – przedstawiciel spoza wspólnoty Uczelni

mgr Robert Pacana – przedstawiciel spoza wspólnoty Uczelni

prof. dr hab. Piotr Dobosz – przedstawiciel reprezentujący wspólnotę Uczelni

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska – przedstawiciel reprezentujący wspólnotę Uczelni

mgr inż. Tomasz Potempa – przedstawiciel reprezentujący wspólnotę Uczelni

Krystian Niziołek – Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Wróć do góry