Pierwszą osobą uhonorowaną przez Akademię Tarnowską Doktoratem Honoris Causa był ks. prof. dr hab. Michał Heller. Uroczystość odbyła się w trakcie posiedzenia Senatu i Rady Uczelni 19 maja 2023 roku w dniu obchodów jubileuszu 25-lecia Uczelni. Promotorem przewodu doktorskiego był Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni. Wykład okolicznościowy pt. W jaki sposób istnieje czas wygłosił bliski współpracownik i kontynuator myśli ks. prof. Michała Hellera, ks. dr hab. Tadeusz Pabjan.

Ksiądz prof. dr hab. Michał Heller (ur. 1936 r. w Tarnowie). Studia teologiczne odbywał w latach 1953-1959 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 1959 roku uzyskał stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; tam również ukończył studia magisterskie z filozofii. Stopień doktora otrzymał w 1966, a doktora habilitowanego w 1969. Tytuł profesora nadano mu w 1990 r.

Od 1972 roku pracował jako docent w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierował Katedrą Filozofii Przyrody i Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Filozoficznym PAT (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. Prowadził również wykłady z filozofii przyrody w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, w którym pełnił funkcję rektora od 1996 roku.

Napisał kilkadziesiąt książek, ponad 100 artykułów z dziedziny fizyki, artykuły dotyczące historii, filozofii i teologii i teksty popularnonaukowe.

Pracował m.in. nad zasadą Macha, problemem osobliwości czasoprzestrzennych oraz zastosowaniem geometrii nieprzemiennej do tych problemów i do kwantowania grawitacji. Bada historyczne związki filozofii z fizyką,  jest obrońcą platonizmu matematycznego, matematycznej struktury świata, realizmu poznawczego i filozofii w nauce. W swojej naukowej działalności stara się również rozwiązywać konflikty występujące między nauką a religią.

Jest członkiem m.in. Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie, Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Międzynarodowej Unii Astronomicznej, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for the Study of Time, International Society for Science and Religion, Center for Theology and Natural Sciences (Berkeley), Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Wróć do góry