Zmiana Uchwały nr 23/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Statut ANS w Tarnowie uchwalony w dniu 18 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 23/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie  (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie strategii rozwoju uczelni (dokument w formacie pdf)

Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
(dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 45/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie zmian w Regulaminie studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Regulamin studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – obowiązujący od 1 października 2022 r. (dokument w formacie pdf)

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie na rok akademicki 2022/2023 (dokument w formacie PDF)

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie na rok akademicki 2023/2024 (dokument w formacie PDF)

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren  PWSZ
w Tarnowie – formularz zgłoszeniowy dla gości – wersja aktualna 2013 (dokument w formacie pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren  PWSZ
w Tarnowie – formularz zgłoszeniowy – wersja aktualna 2018 (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 9/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym przedsięwzięć przez Rektora PWSZ w Tarnowie oraz udziału Rektora PWSZ w Tarnowie w komitecie honorowym (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 81/2022 Senatu ANS w Tarnowie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 44/2022 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 (dokument w formacie pdf)

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 1 października 2019 do 28 lutego 2022 r.

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 24 czerwca do nadal

Pozostałe dokumenty na stronie BIP

Wróć do góry