Zmiana Uchwały nr 23/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Statut ANS w Tarnowie uchwalony w dniu 18 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 23/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie  (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie strategii rozwoju uczelni (dokument w formacie pdf)

 

 

Regulamin studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – obowiązujący od 1 października 2022 r. (dokument w formacie pdf)

Regulamin studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – obowiązujący od 1 października 2023 r. (dokument w formacie pdf)

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie na rok akademicki 2023/2024 (dokument w formacie PDF)

 

 

 

Zasady obejmowania Patronatem Honorowym przedsięwzięć przez Rektora ANS w Tarnowie oraz udziału Rektora ANS w Tarnowie w komitecie honorowym (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 81/2022 Senatu ANS w Tarnowie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 94/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 44/2022 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 (dokument w formacie pdf)

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 1 października 2019 do 28 lutego 2022 r.

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 24 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 1 czerwca 2023 r. do nadal

Pozostałe dokumenty na stronie BIP

 

Wróć do góry