Statut Akademii Tarnowskiej

Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie strategii rozwoju uczelni (dokument w formacie pdf)

Regulamin studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – obowiązujący do 1 października 2023 r. (dokument w formacie pdf)

Regulamin studiów Akademii Tarnowskiej – obowiązujący od 1 października 2024 r. (dokument w formacie pdf)

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Akademii Tarnowskiej na rok akademicki 2024/2025 (dokument w formacie pdf)

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2023_2024

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 1 października 2019 do 28 lutego 2022 r.

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 24 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Dyplom ukończenia studiów wyższych obowiązujący od 1 czerwca 2023 r. do nadal

 

Zasady obejmowania Patronatem Honorowym oraz udziału w komitecie honorowym Rektora Akademii Tarnowskiej (dokument w formacie pdf)
(wniosek – word)

Pozostałe dokumenty na stronie BIP

 

Wróć do góry