Katedra Chemii od kilku lat obejmuje opieką naukową i dydaktyczną klasy patronackie zapraszając uczniów do udziału w zajęciach odbywających się w specjalistycznych laboratoriach chemicznych, podczas których uczniowie pracując w sposób badawczy, mają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

W roku szkolnym 2023/2024 zainteresowanie przystąpieniem do współpracy zgłosiły szkoły:

• Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach,
• I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego,
• II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Tarnowskiego,
• III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza,
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II,
• XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT im. J. Szczepanika.

Celem patronatu jest podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego czy zawodowego poprzez:

– umożliwienie uczniom klasy patronackiej rozwijania swoich zainteresowań,
– podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania wiedzy,
– rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu ich zainteresowań,
– wszechstronny rozwój intelektualny oraz wymianę doświadczeń.

Zajęcia te umożliwiają uczniom klas patronackich:

– uczestnictwo w wybranych wykładach organizowanych przez Akademię Tarnowską,
– współpracę z wybranymi Kołami Naukowymi działającymi w Akademii Tarnowskiej,
– udostępnienie uczniom zasobów czytelni Akademii Tarnowskiej, w tym także zasobów multimedialnych.

Wróć do góry