Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie podpisała porozumienie patronackie z następującymi szkołami:

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie.
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
  • Technikum nr 4, im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
    w Tarnowie.
  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie.
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie.

Celem patronatu jest podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego czy zawodowego poprzez:

– umożliwienie uczniom klasy patronackiej rozwijania swoich zainteresowań,
– podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania wiedzy,
– rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu ich zainteresowań,
– wszechstronny rozwój intelektualny oraz wymianę doświadczeń.

Zajęcia te umożliwiają uczniom klas patronackich:

– uczestnictwo w wybranych wykładach organizowanych przez PWSZ,
– współpracę z wybranymi Kołami Naukowymi działającymi w PWSZ,
– udostępnienie uczniom zasobów czytelni PWSZ, w tym także zasobów multimedialnych.

Harmonogram zajęć dla poszczególnych klas patronackich dostępne w załącznikach poniżej.

II LO – harmonogram
ZSME – harmonogram
ZST – harmonogram

Harmonogramy mogą ulec zmianie.

Wróć do góry