Zapraszamy do udziału w Akademickim Programie Mentoringowym, który jest okazją do spotkania wartościowych osób, chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz dobrymi praktykami o charakterze zawodowym.

Spotkania z Mentorami to doskonała okazja do poznania nowych możliwości oraz otrzymania porad i wskazówek z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, poznania osób pracujących zarówno w największych firmach z regionu, strukturach UE, organizacjach pozarządowych, a także prowadzących własną działalność.

Celem Akademickiego Programu Monitoringowego jest rozwijanie potencjału studentów w relacji mentoringowej jako Mentee. Spotkania z Mentorami to również wyznaczanie realistycznych i ambitnych planów zawodowych oraz wskazanie możliwych ścieżek ich realizacji.

W trakcie trwającego od stycznia 2024 r. do marca 2024 r. Akademickiego Programu Mentoringowego odbędzie się min. 5 indywidualnych sesji mentoringowych – Mentee (student) z Mentorami. W trakcie spotkań para mentoringowa pracuje nad ustaleniem celów oraz wymianie doświadczenia i wiedzy. Mentor prowadzi swojego Mentee, jednak zaangażowanie i odpowiedzialność Mentee wpływają na ostateczne rezultaty procesu.

Czas trwania jednej sesji mentoringowej ok. 1 h.

Miejsce spotkań: online lub stacjonarnie w wybranym przez parę mentoringową miejscu.

Na zakończenie programu zostanie zorganizowane wspólne spotkania dla wszystkich uczestników wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów ukończenia programu.

Regulamin projektulink do regulaminu.


Termin realizacji
Rekrutacja Uczestnikówstyczeń 2024 r.
Kwalifikacja i dobór w pary Mentorów i Mentee na podstawie formularzy zgłoszeniowych i rozmowy rekrutacyjnejstyczeń 2024 r.
Inauguracja programu – wprowadzenie każdej pary w relacje – spotkania online (Mentor, Mentee, Opiekun Merytoryczny) – 1. spotkaniestyczeń – luty 2024 r.
Procesy mentoringowe w parach (min. 4 spotkania)styczeń – marzec 2024
Ewaluacja programu – wypełnienie ankiet przez Mentorów i Menteemarzec 2024 r
Uroczyste zakończenie programu wraz rozdaniem certyfikatów – podsumowanie programukwiecień 2024 r.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu mailowego mentoring_atar@gmail.com lub telefonicznego: 884 004 939 Agnieszka Kozioł – Opiekun Merytoryczny.

MENTEE

Mentee mogą zostać studenci (wszystkich lat i wszystkich kierunków) Akademii Tarnowskiej.

Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.

Korzyści dla Mentee:

 • podniesienie świadomości w obszarze swoich mocnych i słabych stron
 • możliwość indywidualnej pracy z osobami, które odniosły sukces i są chętne dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • budowanie sieci kontaktów
 • wzmocnienie kluczowych kompetencji związanych z wchodzeniem na rynek pracy i rozwojem zawodowym
 • możliwość konsultacji własnych pomysłów i kierunku rozwoju
 • certyfikat potwierdzający udział w Programie

Zainteresowanych do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

MENTOR

Mentorami/Mentorkami w Programie mogą zostać osoby posiadające doświadczenie zawodowe m.in. w zarządzaniu lub prowadzeniu przedsiębiorstwa, chcące dzielić się swoją wiedza i doświadczeniem z zakresu rozwoju zawodowego.

Każdy z mentorów biorących udział w programie zostaje połączony w parę z mentee, w oparciu o wskazane potrzeby i obszary zainteresowań zawodowych z jednej strony oraz obszary doświadczeń z drugiej. Praca w parze trwa przez ok. 3 miesiące i obejmuje min. 5 spotkań indywidualnych.

Korzyści dla Mentorów:

 • rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia spotkań mentoringowych
 • zdobycie i/lub pogłębienie umiejętności i kompetencji miękkich
 • networking z innymi Mentorami – poszerzenie sieci relacji
 • możliwość spojrzenia z innej perspektywy
 • możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą
 • certyfikat udziału w Programie

Zainteresowanych do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu mailowego mentoring_atar@gmail.com lub telefonicznego: 884 004 939 Agnieszka Kozioł – Opiekun Merytoryczny.

Wróć do góry