Podczas cyklu wykładów popularno-naukowych adresowanych do uczniów liceów, techników, uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych, zatytułowanego:

TARNOWSKIE PIĄTKI CHEMICZNE

nauczyciele akademiccy Katedry Chemii udowadniają, że chemia jest w nas i wokół nas. Chemia żywi, leczy, upiększa, ogrzewa, buduje – jest wszechobecna, wciąż odpowiada na nowe wyzwania i pokazuje nam nowe możliwości.

Zapraszamy uczniów liceów i techników oraz uczniów klas 7-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w jedenastej edycji wykładów popularno-naukowych o chemii, która rozpocznie się w październiku 2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów proszony jest o wcześniejszą rezerwację miejsc w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej w ANS w Tarnowie (tel. 14 63 16 568) najpóźniej do środy poprzedzającej wybrany wykład.

Rezerwacja miejsc na wykłady XII edycji rozpocznie się 12 września 2022 r.

Wykłady w ANS odbędą się pod warunkiem, że będzie to dla Uczestników bezpieczne, decydują względy epidemiczne.

TARNOWSKIE PIĄTKI CHEMICZNE, które odbędą się w roku akademickim 2022/2023:

piątek 21 październik 2022 r., godz. 10.00;
dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
dr Agata Lada, „Jakie informacje skrywa w sobie zapach?”
Każdy człowiek posiada swój niepowtarzalny zapach będący sumą zapachów lotnych związków chemicznych wydzielanych przez skórę. Towarzyszący nam zapach jest nośnikiem ważnych informacji i naszą wizytówką. Czym są feromony? Na czym polega zjawisko chemorecepcji? Czym są substancje zapachowe i jak wpływają na organizm człowieka?

piątek 18 listopada 2022 r., godz. 10.00;
dla uczniów liceów i techników
dr hab. Rafał Kurczab, „Nowoczesne trendy w kosmetologii – czym jest genomika kosmetyczna?”
Projektowanie leków przez komputery i algorytmy sztucznej inteligencji jest strategią używaną przez koncerny farmaceutyczne i ośrodki akademickie niemal na porządku dziennym. Połączenie sztucznej inteligencji z chemią i biologią pozwala na szybsze i znacznie skuteczniejsze znalezienie nowych leków. A jak jest z kosmetykami? Okazuje się, że strategia stosowana przez największych producentów kosmetyków jest identyczna, ale jeszcze nie tak bardzo powszechna. Na wykładzie przedstawione zostaną najnowocześniejsze trendy w projektowaniu „inteligentnych kosmetyków” – tj. o genomice kosmetycznej.

piątek 9 grudnia 2022 r., godz. 10.00;
dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
dr Małgorzata Martowicz, „Substancje czynne w lekach.”
Lekarstwo ma za zadanie zahamować przyczyny lub objawy choroby albo zapobiegać jej rozwojowi. W każdym leku najważniejsza jest zastosowana w nim substancja czynna. Jaką część leku stanowi substancja działająca leczniczo? Czy leki zawierające tę samą substancję aktywną są zamiennikami? Na czym polegają zjawiska synergizmu i antagonizmu? Jaki może być wpływ jednego leku na końcowy efekt działania drugiego leku, stosownego równocześnie? Jak budowa substancji czynnej może wpłynąć na aktywność farmakologiczną lekarstwa?

piątek 20 stycznia 2023 r., godz. 10.00;
dla uczniów liceów i techników
dr inż. Piotr Niemiec, „Noblesse oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje.”
Czy maksyma zaproponowana przez księcia Pierre’a Marca Gastona de Lévis’a obowiązuje również w chemicznym świecie? Czy gazy szlachetne są tak szlachetne jak je powszechnie postrzegamy? Podczas wykładu przedstawiona zostanie chemia gazów ostatniej grupy układu okresowego – przeanalizujemy ich reaktywność, związki oraz zastosowania.

piątek 10 marzec 2023 r., godz. 10.00;
dla uczniów liceów i techników
mgr Iwona Karoń, „Azotany – przyjazne czy wrogie?”
Azotany to związki, które wykorzystywane są między innymi do nawożenia ziemi uprawnej, do produkcji materiałów wybuchowych i do konserwowania mięsa. Produkowane na wielką skalę i celowo rozprowadzane w przyrodzie – wywołują niepokój. Czy stanowią zagrożenie? Czy zaprzestanie produkcji nieorganicznych nawozów azotowych pomogłoby przerwać proces zatruwania środowiska? Czy azotany obecne w żywności mają wpływ na nasze zdrowie?

 

Wróć do góry