Katedra Ochrony Środowiska Akademii Tarnowskiej zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Ochrona przyrody – na jakim etapie jesteśmy i czy jest dobrze?” oraz konkursach: na najlepszy plakat i na najlepszą fotografię przyrodniczą.

Konferencja „Ochrona przyrody – na jakim etapie jesteśmy i czy jest dobrze?”

pod Honorowym Patronatem

Rektora Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. AT,

Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli

Dyrektora Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego dr inż. Marcina Guzika

Sponsorami Konferencji (nagród dla uczestników konkursów) są:

„MEW OSTRÓW” Sp. z o.o. 85-027  BYDGOSZCZ, ul. JAGIELLOŃSKA 103,

„Czysta Wisłoka” Fundacja Ekologiczna, 33-100 Tarnów. ul Hodowlana 1a

Akademia Tarnowska, 23 kwietnia 2024 r.

Katedra Ochrony Środowiska Akademii Tarnowskiej zaprasza na konferencję „Ochrona przyrody – na jakim etapie jesteśmy i czy jest dobrze?”. Celem konferencji jest przedstawienie słuchaczom aktualnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a praktykami. W konferencji wezmą udział eksperci z zakresu ochrony przyrody, przedstawiciele świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Konferencja będzie mieć charakter polemiczny. Często mówiąc o ochronie przyrody słuchacze straszeni są spodziewanymi negatywnymi efektami antropopresji. Podczas konferencji prelegenci oprócz oczywistych zagrożeń dla przyrody, przedstawią również przykłady dobrych praktyk oraz przykłady pozytywnych zjawisk i udanych działań ochronnych.

Organizator: Katedra Ochrony Środowiska Akademii Tarnowskiej.

Współorganizator: Urząd Miasta Tarnowa jest Współorganizatorem konferencji, w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”oraz wspiera ogłoszone konkursy „Moja Przyroda: lubię, szanuję, chronię” i  „Przyroda w moim obiektywie”.

Profil słuchacza: Konferencja adresowana jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego i podkarpackiego, studentów i pracowników AT oraz mieszkańców Tarnowa i okolic.

Miejsce konferencji: Akademia Tarnowska, 33-100 Tarnów ul. Mickiewicza 8, Aula im. Szczepanika (budynek C, sala nr 017)

Termin: 23 kwietnia 2024 r.

Warunki udziału w konferencji:

konferencja jest bezpłatna;

liczba miejsc jest ograniczona;

obowiązują wcześniejsze zapisy:

Osoby indywidualne – przez formularz rejestracyjny na stronie https://zgloszenia.pwsztar.edu.pl/konferencja-ochrona-przyroda-dla-indywidualnych-uczestnikow/

Szkoły – poprzez formularz rejestracyjny na stronie  https://zgloszenia.pwsztar.edu.pl/konferencja-ochrona-przyroda-dla-szkoly/

konferencja-przyroda@atar.edu.pl

Program:

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji.

Wykłady:

10.15 – 10.45 Przyroda w Tarnowie i okolicach wobec zmian klimatycznych, hydrologicznych i urbanistycznych – jest dobrze czy jest źle? Dr Mariusz Klich prof. AT, Akademia Tarnowska

10.45 – 11.15 Ochrona bioróżnorodności w Polsce i na świecie. Dr hab. Robert Gwiazda prof. IOP PAN, Polska Akademia Nauk Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie

11.15 – 11.45 Obszarowe formy ochrony przyrody – jak funkcjonują Parki Krajobrazowe? Mgr Patrycja Łabuz-Walczak – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Wydarzenia towarzyszące:

11.45 – 12:15 Sesja plakatowa. Plakaty przygotowane przez uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Moja Przyroda: lubię, szanuję, chronię”

11.45 – 12:15 Wystawa fotografii przyrodniczej. Fotografie wykonane przez uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Przyroda w moim obiektywie”

12.15 – 12.30 Wykład – Ochrona środowiska – kierunek przyszłości. Dr Monika Olchawa-Pajor, Akademia Tarnowska

12.30 – 13.15 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych gości – możliwość zadawania pytań z sali – skład uczestników panelu podamy wkrótce

13.15 – 13.30 Wręczenie nagród za najlepsze postery

13.30 – 13.45 Wręczenie nagród za najlepsze fotografie, podsumowanie i zakończenie konferencji

Szczegółowy program konferencji – link do programu

Najnowsze informacje o konferencji znajdują się na Facebooku Katedry Ochrony Środowiska.

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z województw małopolskiego i podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursach:

Konkurs na najlepszy poster „„Moja Przyroda: lubię, szanuję, chronię”

Zgłoszenia na konkurs przez formularz rejestracyjny na stronie https://zgloszenia.pwsztar.edu.pl/konferencja-ochrona-przyroda-konkurs-poster/

Regulamin konkursu na poster

Konkurs fotograficzny: „Przyroda w moim obiektywie”

Zgłoszenia na konkurs przez formularz rejestracyjny na stronie https://zgloszenia.pwsztar.edu.pl/konferencja-ochrona-przyroda-konkurs-fotograficzny/

Regulamin konkursu fotograficznego

Terminy:

  • przyjmowanie zgłoszeń do 19 kwietnia 2024 r.
  • ogłoszenie wyników – 23 kwietnia 2024 r.  podczas konferencji „Ochrona przyrody – na jakim etapie jesteśmy i czy jest dobrze?”

Nagrody: nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca oraz nagrodę publiczność w każdym konkursie.

Dane Organizatora
Katedra Ochrony Środowiska
Akademia Tarnowska
e-mail: konferencja-przyroda@atar.edu.pl

Wróć do góry