Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w kursach przygotowujących do matury, które planujemy uruchomić od nowego roku akademickiego 2023/2024. Zajęcia odbywać się będą od października 2023 r. do kwietnia 2024 r. Planujemy utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia będą prowadzone w mało licznych grupach (od 5 do 15 osób), w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu.

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 25 złotych (w przypadku płatności z góry oferujemy rabat w wysokości 10% od całej kwoty kursu). Naszymi największymi atutami są: znakomici wykładowcy oraz doskonała baza w dobrej lokalizacji. Kadrę nauczycielską kursów stanowić będzie grupa wysoko wykwalifikowanych dydaktyków, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom kursów.

Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej z wykorzystaniem wszystkich jego zalet: doskonale wyposażonych sal, nowoczesnych technik audiowizualnych i najwyższej jakości pomocy dydaktycznych, a w przypadku kursu z fizyki będą to również zajęcia praktyczne.

Oferujemy kursy z następujących przedmiotów:

  • Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.)
  • Matematyka (poziom podstawowy 48 godz., poziom rozszerzony 48 godz.
  • Język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.)
  • Chemia (poziom rozszerzony 40 godz.)
  • Fizyka (poziom rozszerzony 40 godz.) w tym 10 godzin zajęć praktycznych
  • Biologia (poziom rozszerzony 40 godz.)
  • Historia sztuki (poziom rozszerzony 40 godz.)

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny z przedmiotu …”), wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wypełnioną umowę w dwóch egzemplarzach w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Tarnowskiej p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji tj. 30 września 2024 r.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 6316568, e-mail: uceu@atar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.30.

Dokumenty do pobrania:

Wróć do góry