UMOWY ERASMUS+ – uczelnie partnerskie

STUDENCI

Dokumenty:

Dodatkowe informacje dla studentów:

Uczelnia prowadzi bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe dla studentów z języka włoskiego. Studenci, którzy chcą uczestniczyć w wymianie do Włoch w bieżącym jak i w przyszłym roku akademickim (w ramach programu ERASMUS+) muszą obowiązkowo uczestniczyć w kursie. Zgłoszenie proszę przesłać na adresy: dwzz@anstar.edu.pl.

NAUCZYCIELE/ PRACOWNICY

Dokumenty:

Program Erasmus+ dla pracowników


Erasmus University Charter

Erasmus University Charter 2021-2027
Erasmus Policy Statement 2020


Więcej informacji na stronach:
Agencji Narodowej: http://erasmusplus.org.pl/http://frse.org.pl
Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Praktyczne informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. szukaj na stronie Agencji Narodowej www.erasmus.org.pl w menu: „Informacje dla studentów” w wyszukiwarce „Giełda Informacji Studentów Erasmusa”.


Spotkanie informacyjne ERASMUS+ i POWER 10-10-2019. Nasi goście i studenci, którzy odbyli mobilność w ramach Erasmus+: Christian Camilieri (MCAST Malta), Andrea Rucska, Nóra Simon, Andrea Lukacs (Miskolc Univ., Węgry), Sebastian Waluś (Informatyka) i Karolina Dobrzańska (Wzornictwo).


Wróć do góry