ZASADY realizacji projektu, TERMINY, INFORMACJE O UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH, OSOBY KONTAKTOWE:

https://dwzz.pwsztar.edu.pl/dokumenty-2/

UWAGA – O wyjazd można ubiegać się tylko w miejscu zatrudnienia. Uczelnia kwalifikuje kandydatów na wyjazd, określa wysokość stypendium i wypłaca je. Wybór kandydatów odbywa się przeważnie w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Priorytet mają osoby zgłaszające się na wyjazd po raz pierwszy. Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą

Więcej informacji na stronach: Agencji Narodowej: www.erasmusplus.org.pl; www.frse.org.pl Komisji Europejskiej: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

Informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. można też znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych – https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Wróć do góry