KRAJ NAZWA UCZELNI PARTNERSKIEJ LICZBA MOŻLIWYCH WYJAZDÓW Z PROGRAMU ERASMUS + DOTYCZY : KIERUNKU/ INSTYTUT STUDENCI – LICZBA WYJAZDÓW (STUDIA)STUDENCI – TYLKO PRAKTYKIPRACOWNICY – LICZBA WYJAZDÓW
ABCDEF
AustriaPÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIENFilologia (Fil. Germańska) / IH23
BelgiaARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTVERPENChemia/ IMP22
BelgiaHENALLUX – HAUTE ECOLE ҆ DE NAMUR- LIẺGE-LUXEMBOURGFilologia (Fil. Romańska) / IH, Ekonomia, Administracja, Praca Socjalna/IAE22
BułgariaST.CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVOFilologia / IH222
BułgariaUNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENTIAE, Ochrona Środowiska/IMP, Informatyka/IP, Filologia/IH, Pedagogika/IH1836
CzechyCHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE HUSSITE THEOLOGICAL FACULTYPedagogika/IH2
CzechyUNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCIPielęgniarstwo/IOZ223
CyprUNIVERSITY OF CYPRUSFilologia (Fil. Angielska)1
FinlandiaCENTRIA – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCEIP, Pielęgniarstwo/IOZ, Chemia/IMP5413
FrancjaINSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE FORBACHPielęgniarstwo/IOZ24
FrancjaUNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLEFilologia / IH1
FrancjaUNIVERSITÉ DE NANTESFilologia (Fil. Romańska)/ IH22
FrancjaUNIVERSITÉ LE HAVREFilologia / IH12
GrecjaNATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENSIP314
HiszpaniaSOCIEDAD COPOPERATIVA VALENCIANA JUAN COMENIUSIP22
MaltaMALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGYPielęgniarstwo/IOZ, Ochrona Środowiska oraz Chemia/IMP, Ekonomia oraz Administracja/IAE, Wzornictwo/IS, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja/IP448
NiemcyHOCHSCHULE WISMARIP oraz Matematyka/IMP229
NiemcyOSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AMBERG-WEIDENIAE, Informatyka/IP21
RumuniaUNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFilologia (Filologia Romańska) / IH, Chemia/IMP22
RumuniaUNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFilologia / IH, Ekonomia oraz Administracja/IAE, IP88
SłowacjaUNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICIPedagogika/IH34
TurcjaISTANBUL AYDIN UNIVERSITYIOZ225
WęgryUNIVERSITY OF MISKOLCFilologia (Fil. Angielska) /IH, IOZ44
WłochyACADEMY OF FINE ARTS OF L’AQUILAIS22
WłochyACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARIIS22
WłochyACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, MILANOIS21
WłochyUNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI L`ORIENTALEFilologia (Fil. Polska) / IH22
WłochyACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNAIS24
WłochyPOLITECNICO DI BARIWzornictwo/IS22
WłochyUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTEPielęgniarstwo / IOZ, Informatyka/ IP, Filologia / IH712
WłochyUNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BOWychowanie Fizyczne/ IOZ12
WłochyACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATAIS22
IH – Instytut Humanistyczny
IP – Instytut Politechniczny
IMP – Instytut Matematyczno- Przyrodniczy
IAE – Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
IS – Instytut Sztuki

Wróć do góry