Komisja Bioetyczna Akademii Tarnowskiej jest uprawniona do opiniowania wniosków o projektach eksperymentów medycznych (o charakterze leczniczym i badawczym) oraz badań naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).

  • Eksperyment leczniczy – wprowadzenie nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.
  • Eksperyment badawczy – ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.

Eksperyment medyczny oraz badanie naukowe mogą być przeprowadzone wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną.

Komisja Bioetyczna Akademii Tarnowskiej nie jest uprawniona do opiniowania badań klinicznych w rozumieniu ustawy z dn. 09.03.2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. z 2023 r., poz. 605).

Wróć do góry