JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Formularz wniosku wraz z kompletem załączników należy złożyć do Sekretariatu Komisji Bioetycznej w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.
Dokumentację należy wypełnić w edytorze tekstu w języku polskim, nie są akceptowane wnioski wypełnione odręcznie.

Formularz wniosku wraz z załącznikami:

  • składany w wersji papierowej należy wydrukować w jedynym egzemplarzu, podpisać odręcznie i dostarczyć do Sekretariatu Komisji Bioetycznej;
  • składany w wersji elektronicznej musi zostać podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego wnioskodawcy oraz przekazany pocztą e-mail na adres kb@atar.edu.

Formularz wniosku wraz z wykazem załączników Komisji Bioetycznej Akademii Tarnowskiej

W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny, wnioskodawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku uzupełnić dokumentację.

Wróć do góry