JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Formularz wniosku wraz z kompletem załączników należy złożyć do Sekretariatu Komisji Bioetycznej w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.
Dokumentację należy wypełnić w edytorze tekstu w języku polskim, nie są akceptowane wnioski wypełnione odręcznie.

Formularz wniosku wraz z załącznikami:

 • składany w wersji papierowej należy wydrukować w jedynym egzemplarzu, podpisać odręcznie i dostarczyć do Sekretariatu Komisji Bioetycznej;
 • składany w wersji elektronicznej musi zostać podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego wnioskodawcy oraz przekazany pocztą e-mail na adres kb@atar.edu.pl

Wzór formularza wniosku o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego/badania naukowego: pdf, docx

Rekomendowane wzory załączników do wniosku:

 • Szczegółowy opis projektu eksperymentu medycznego/badania naukowego pdf, docx
 • Życiorys naukowy zespołu badawczego: pdf, docx
 • Informacja dla uczestnika: pdf, docx
 • Zgoda na udział w badaniu (osoba dorosła): pdf, docx
 • Zgoda na udział w badaniu (małoletni do 13 r.ż.): pdf, docx
 • Zgoda na udział w badaniu (małoletni po 13 r.ż.): pdf, docx
 • Oświadczenie o przyjęciu przez uczestnika warunków ubezpieczenia OC: pdf, docx
 • Zgoda i informacja dla uczestnika na przetwarzanie danych osobowych: pdf, docx
 • Zgoda kierownika podmiotu: pdf, docx

W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny, wnioskodawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku uzupełnić dokumentację.

Wróć do góry