Sylabusy – od roku akademickiego 2023/2024

(Sylabusy są również dostępne po zalogowaniu do platformy E-indeks)

Studia I stopnia stacjonarne:

Specjalności: Finanse przedsiębiorstw oraz Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Sylabusy: semestry I – VI

Studia I stopnia niestacjonarne

Specjalności: Finanse przedsiębiorstw oraz Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Sylabusy: semestry I – VI

 

Studia II stopnia stacjonarne:

Specjalność Ekonomia menedżerska

Sylabusy: semestry I – IV

Studia II stopnia niestacjonarne:

Specjalność Ekonomia menedżerska

Sylabusy: semestry I – IV

 

Sylabusy – od roku akademickiego 2022/2023

Studia I stopnia stacjonarne

Specjalności: Finanse przedsiębiorstw oraz Ekonomika turystyki i hotelarstwa

I semestr      II semestr     III semestr    IV semestr     V semestr     VI semestr

 

Studia I stopnia niestacjonarne:

Specjalność Finanse przedsiębiorstw

I semestr     II semestr      III semestr    IV semestr    V semestr     VI semestr

 

Studia II stopnia stacjonarne:

Specjalność Ekonomia menedżerska

I semestr     II semestr      III semestr       IV semestr

 

Studia II stopnia niestacjonarne:

Specjalność Ekonomia menedżerska

I semestr     II semestr    III semestr     IV semestr

 

Sylabusy – od roku akademickiego 2021/2022

Studia I stopnia stacjonarne: specjalność Finanse przedsiębiorstw oraz Ekonomika turystyki i hotelarstwa

I semestr     II semestr      III semestr    IV semestr     V semestr      VI semestr

 

Studia I stopnia niestacjonarne: specjalność Finanse przedsiębiorstw

I semestr      II semestr      III semestr       IV semestr     V semestr     VI semestr

 

Studia II stopnia stacjonarne: specjalność Ekonomia menedżerska

I semestr      II semestr       III semestr      IV semestr

Scalone sylabusy studia stacjonarne (semestr I-IV)

Studia II stopnia niestacjonarne: specjalność Ekonomia menedżerska

I semestr     II semestr      III semestr      IV semestr

Scalone sylabusy studia niestacjonarne (semestr I-IV)

 

Sylabusy – od roku akademickiego 2020/2021

Sylabusy skonsolidowane

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Sylabusy skonsolidowane – od roku akademickiego 2019/2020

Efekty uczelnia się dla kierunku studiów ekonomia od roku akademickiego 2018/2019

Katalog sylabusów na lata akademickie 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018  dostępny na stronie internetowej:

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia (2012-2019)

Sylabusy skonsolidowane – rok akademicki 2016/2017

Wróć do góry