Międzynarodowy projekt KA2 Erasmus+ IDEA-Innovative Digital Education Approach (2021-2022)

Pracownicy Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego, kierunku praca socjalna biorą udział w realizacji międzynarodowego projektu KA2 Erasmus+ IDEA-Innovative Digital Education Approach (2021-2022) przygotowującego wsparcie dla nauczycieli w zakresie metod i narzędzi podnoszących jakość nauczania on-line (https://anstar.edu.pl/pwsz-tarnow-partnerem-miedzynarodowego-projektu/) oraz projektu KA2 Erasmus+ Tech-Game (Teaching History for Disabled Students through Digitilized Gamification Tools). Jego celem jest stworzenie oprogramowania dostępnego na komputerach stacjonarnych oraz aplikacji na urządzenia mobilne wspomagających naukę historii dla uczniów niepełnosprawnych. Tworzone narzędzia mają podnosić kompetencje informatyczne oraz wspomagać nauczycieli podczas lekcji z uczniami z niepełną sprawnością (https://anstar.edu.pl/pwsz-w-miedzynarodowym-projekcie-tech-game/).

W latach 2018-2020 nauczyciele akademiccy Katedry Pracy Socjalnej brali aktywny udział w międzynarodowym projekcie CLIL-HET (fundusze Wyszehradzkie) przygotowującym do nauczania przedmiotów akademickich w językach obcych https://clil-het.eu/oraz https://pwsztar.edu.pl/wsparcie-w-nauczaniu-w-jezyku-angielskim/


W murach naszej Uczelni gościliśmy kierownika wydziału pedagogiki i pracy socjalnej z zaprzyjaźnionego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, doc. dr Svitlanę Kohut. W ramach realizowanego programu Erasmus+ Akcja 1. KA 107 „Mobilność pracowników uczelni z krajów partnerskich” wygłosiła w języku polskim wykłady skierowane głównie do studentów kierunku praca socjalna.

Tematyka wykładów skupiała się wokół specyfiki pracy socjalnej, aktualnych wyzwań dla pracowników socjalnych, reformy de-instytucjonalizacji i wsparcia społecznego dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.

Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, sugestii, sposobów rozwiązywania problemów natury społecznej, przemyśleń związanych z ewaluacją i doskonaleniem warsztatu pracy pracownika socjalnego pozwoliła na nakreślenie planu dalszej współpracy między UKU we Lwowie, a PWSZ w Tarnowie.


Goście z Niemiec z wizytą w PWSZ

Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z Fachhochschule fur Finanzen w Konigs Wusterhausen trwa od kilku lat i przynosi wymierne rezultaty. W ramach kolejnej wizyty w Polsce, studenci i nauczycieli akademiccy zza zachodniej granicy odwiedzili nie tylko Tarnów i partnerską uczelnię, ale także najciekawsze miejsca Małopolski. Wspólnie z polskimi kolegami wzięli też udział w licznych spotkaniach, zajęciach i warsztatach poświęconych tematyce ekonomiczno-administracyjnej.


Projekt Symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego jako innowacyjnej metody praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim realizowanego wspólnie z Høgskolen i Lillehammer/ Lillehammer University College, Norwegia oraz Mo og Øyrane vidaregåande skule / Mo and Oyrane Vocational School, Norwegia


X rocznica współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen

Jubileusz 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej – ALBUM (do pobrania)

http://www.fhf-kw.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.159449.de

http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.342791.de

W dniach od 30 września do 4 października 2013 r. studenci oraz pracownicy dydaktyczni PWSZ w Tarnowie odwiedzili Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen.

Uczestnikami delegacji byli dr Anna Gądek, doc. PWSZ – Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ, dr hab. Adam Nita, prof. PWSZ, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. PWSZ, mgr Dorota Koptiew – Z-ca Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ oraz studenci kierunku administracja: Aleksandra Cebula, Irena Cichoń, Anna Chajec, Magdalena Kiełbasa, Iwona Łazarz, Patrycja Marek.

Celem wyjazdu był udział w kolejnym seminarium prawa podatkowego oraz obchodach dziesięciolecia współpracy między Uczelniami.

W ramach zajęć merytorycznych studenci polscy i niemieccy prezentowali swoje referaty z zakresu zagadnień prawa podatkowego oraz uczestniczyli w warsztatach, w ramach których pracowali nad praktycznymi problemami zawartymi w przygotowanych case studies. Praca warsztatowa kontynuowana była także w trakcie wizyty w Urzędzie Skarbowym w Königs Wusterhausen.

W jej trakcie studenci zostali zapoznani ze specyfiką pracy niemieckich urzędów podatkowych, zakresem ich uprawnień i obowiązków oraz formami działania. W dalszej kolejności niemieccy i polscy studenci przystąpili do pracy z wykorzystaniem programów komputerowych stosowanych w odwiedzanym urzędzie.

Głównym punktem wizyty były uroczyste obchody 10-lecia współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen.

W uroczystościach poza władzami Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie oraz Fachhochschule fur Finanzen w Konigs Wusterhausen, wykładowcami i studentami zaangażowanymi we współpracę uczestniczyli także Daniela Trochowski – przedstawicielka Ministerstwa Finansów Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Magdalena Erdman – przedstawicielka Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech.

W obchody współpracy wpisane zostało także uroczyste otwarcie wystawy „Wiosna jesienią. Od polskiego listopada do niemieckiego maja. Europa narodów 1830-1832”. Wystawa malarstwa obejmowała dzieła malarzy, będące artystyczną reakcją na łańcuch rewolucyjnych wydarzeń w Europie w latach 1830-1832, ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji lipcowej we Francji (1830 r.) i rewolucji listopadowej w Polsce (1831 r.). Wystawa została przygotowana przez Museum Europaischer Kulturę-Staatliche Museen zu Berlin w ramach Federalnego Programu Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego przy współpracy Fachhochschule fur Finanzen des landem Brandenburg i Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg. Uroczystość uświetniły utwory polskich kompozytorów – M. K. Ogińskiego i F. Chopina.

Koszty wyjazdu polskich studentów zostały częściowo sfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Współpraca z Belgią i Instytutem Francuskim

Relacje P.Gradoń i P. Słomska

Prezentacja_ERASMUS_Belgia

Wróć do góry