Praktyki zawodowe na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2023/2024

 

Dokumenty związane z realizacją praktyk  zostaną przygotowane i udostępnione w pierwszym tygodniu grudnia.

 

 

Praktyki zawodowe na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2022/2023

Kierunkowy regulamin praktyk 2022/2023

Karta oceny

Instrukcja

 

Miejsca praktyk zawodowych:

Miejsca praktyk 2021/2022

Miejsca praktyk 2020/2021

Miejsca praktyk 2018/2019

Miejsca praktyk 2019/2020

Pozostałe dokumenty:

Protokół hospitacji praktyk zawodowych

Zgoda na odbycie praktyki – zał. nr 8

Oświadczenie studenta – zał. nr 9

Dziennik praktyk

 

Opiekunami praktyk zawodowych na  kierunku Ekonomia są: dr inż Kazimierz Barwacz (studia stacjonarne) oraz dr hab. Wojciech Sroka (studia niestacjonarne).

Wróć do góry