Praktyki zawodowe na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2023/2024

Kierunkowy regulamin praktyk

 

Karta oceny

Instrukcja

 

Miejsca praktyk zawodowych:

Miejsca praktyk 2021/2022

Miejsca praktyk 2020/2021

Miejsca praktyk 2018/2019

Miejsca praktyk 2019/2020

Pozostałe dokumenty:

Protokół hospitacji praktyk zawodowych

 

 

 

Opiekunem praktyk zawodowych na  kierunku ekonomia jest mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy

Wróć do góry