Praktyki zawodowe na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2022/2023

Kierunkowy regulamin praktyk 2022/2023

Karta oceny

Instrukcja

 

Miejsca praktyk zawodowych:

Miejsca praktyk 2021/2022

Miejsca praktyk 2020/2021

Miejsca praktyk 2018/2019

Miejsca praktyk 2019/2020

Pozostałe dokumenty:

Protokół hospitacji praktyk zawodowych

Zgoda na odbycie praktyki – zał. nr 8

Oświadczenie studenta – zał. nr 9

Dziennik praktyk

 

Opiekunem praktyk zawodowych na  kierunku Ekonomia jest mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy

Wróć do góry