Rok akademicki 2023/2024

Rozkład zajęć – studia stacjonarne (licencjackie i magisterskie)

Rozkład zajęć semestru letniego 2023/2024 – stan na 21.02.2024 r

Uprzejmie prosimy, aby Państwo tuż przed zajęciami sprawdzali harmonogram, gdyż mogą wystąpić jeszcze niewielkie zmiany.

 

Podział na grupy w semestrze letnim 2023/2024

Podział na grupy – I rok studia stacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Podział na grupy – II rok studia stacjonarne

Podział na grupy zamieszczono na stronie SJO

Podział na grupy – III rok studia stacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Grupy w ramach przedmiotów do wyboru

Podział na grupy – I rok studia stacjonarne magisterskie

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Podział na grupy – II rok studia stacjonarne magisterskie

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

 

Rozkład zajęć – studia niestacjonarne (licencjackie i magisterskie)

Rozkład zajęć semestru letniego 2023/2024 – stan na 27.03.2024 r

Bardzo prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej.

 

Podział na grupy w semestrze letnim 2023/2024

Podział na grupy – I rok studia niestacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Podział na grupy – II rok studia niestacjonarne

Podział na grupy zamieszczono na stronie SJO

Podział na grupy – III rok studia niestacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Podział na grupy – II rok studia niestacjonarne magisterskie

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Wróć do góry