Rok akademicki 2022/2023

Rozkład zajęć – studia stacjonarne (licencjackie i magisterskie)

Bardzo prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni, a także innych utworzonych przez Starostę (lub inną osobę) grupach/forach w mediach społecznościowych.

Rozkład zajęć semestru letniego 2022-2023 – stan na 13.03.2023 r

Uprzejmie prosimy, aby Państwo tuż przed zajęciami sprawdzali harmonogram, gdyż mogą wystąpić jeszcze niewielkie zmiany.

 

Podział na grupy w semestrze letnim 2022/2023

Podział na grupy – I rok studia stacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Podział na grupy – II rok studia stacjonarne

Praktyki studenckie

 

Podział na grupy – III rok studia stacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Podział na grupy – I rok studia stacjonarne magisterskie

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Podział na grupy – II rok studia stacjonarne magisterskie

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

 

Rozkład zajęć – studia niestacjonarne (licencjackie i magisterskie)

Rozkład zajęć semestru letniego 2022/2023 – stan na 13.03.2023 r

Bardzo prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej.

 

Podział na grupy w semestrze letnim 2022/2023

Podział na grupy – I rok studia niestacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Podział na grupy – II rok studia niestacjonarne

Praktyki studenckie

Podział na grupy – III rok studia niestacjonarne

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Podział na grupy – I rok studia niestacjonarne magisterskie

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Podział na grupy – II rok studia niestacjonarne magisterskie

Grupy ćwiczeniowe

Grupy laboratoryjne

Grupy seminaryjne

Wróć do góry