dr Dariusz Dudzik Katedra Pracy Socjalnej
Miałem być inżynierem, zostałem humanistą – plany nie zawsze się spełniają, ale zawsze trafisz na Swoją ścieżkę.
Socjolog, absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 roku pracuję jako nauczyciel akademicki. Prowadzę zajęcia z zakresu socjologii, metod i technik badań czy socjologii rodziny na specjalnościach jak Administracja, Praca Socjalna, Pedagogika. Uczestniczyłem w kilku projektach międzynarodowych. Tarnowianin z wyboru. Pasjonat podroży i fotografii. Miłośnik kryminałów (literatura i film). W studentach drzemie potencjał który trzeba wzbudzić. Moim zdaniem, takim sposobem jest Tutoring oparty na relacji mistrz – uczeń. W tutoringu zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby studenta. Czas i nowatorskie podejście daje wielkie możliwości rozwoju. Zapraszam na rozmowy wstępne o Waszych potrzebach i zainteresowaniach.

dr hab. Anna Pachowicz, prof. Uczelni Katedra Administracji
Obszar pracy:
Zapraszam Państwa na tutoring o charakterze akademickim, który umożliwi zdobycie, poszerzenie, usystematyzowanie wiedzy z zakresu historii. Jestem otwarta na propozycje różnych innych tematów związanych m.in. z dziejami Polski i Francji, relacjami polsko-francuskimi oraz historią dyplomacji, a także historią regionu tarnowskiego.
Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii powszechnej, historii Polski oraz historii regionu (ziemi tarnowskiej) końca XIX w. oraz XX w., a zwłaszcza okresu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiej emigracji wojennej we Francji i Anglii. Zajmuję się także historią regionu. Jestem autorką m. in. monografii autorskich (np. Działalność Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju 1939–1945, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010; Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji 1941–1944, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2013; Zapomniany żołnierz. Ppłk Stefan Musiałek-Łowicki 1896–1986, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016; Stanisław Komornicki (1949-2016). Biografia niezwykłego człowieka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021); monografii współautorskich, artykułów, recenzji oraz haseł encyklopedycznych (https://orcid.org/0000-0002-0977-6150)

Wróć do góry