• Zarządzenie Nr 130/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Akademii Tarnowskiej w roku akademickim 2022/2023, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-130-2023

  • Zarządzenie Nr 121/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie w roku akademickim 2021/2022, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-121-2022

  • Zarządzenie nr 114/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2020/2021, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-114-2021

  • Zarządzenie nr 116/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-116-2020

  • Zarządzenie nr 85/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2018/2019, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-85-2019

  • Zarządzenie nr 57/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2017/2018, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-57-2018

  • Zarządzenie nr 66/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2016/2017, którzy mogą ubiegać się o  umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-66-2017

Wróć do góry